Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prezentacja oferty inwestycyjnej spółek Bridge Alfa edycja 2016

Wprowadź swój Fundusz do bazy funduszy VC!

Utworzenie profilu Państwa funduszu i uzupełnianie statystycznych informacji o jego działalności możliwe jest pod adresem bazafunduszevc.bridge.gov.pl

Zachęcamy do kontaktu z funduszami

Nazwa Funduszu

Osoba kontaktowa

Nr tel.

Adres e-mail

AgriTech Hub Sp. z o.o.

Hanna Łabęda

+48 22 201 29 19  

hanna.labeda@agritechhub.pl

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Natalia Marek

+48 (32) 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Bartosz Lipnicki

+48 502 705 292

bartosz.lipnicki@alfabeat.pl

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Tomasz Kaniowski

+48 694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

BlueLab sp. z o.o. sp. k. (aktualnie bValue) 

Leszek Orłowski

+48 (22) 745 19 10

pitch@bvalue.vc

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Adam Siwczyński

+48 502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Data Invest sp. z o.o.

Piotr Smoleń

+48 (56) 657 71 77

piotr.smolen@dataventures.io 

Impera Alfa sp. z o.o.

Przemysław Lahuta

+48 600 818 884

przemyslaw.lahuta@imperaalfa.pl

Infini sp. z o.o.

Beata Stanula

+48 (22) 629 26 36

infini@infini.pl

Innoventure sp. z o.o.

Aldona Chwalik Raczyńska

+48 (12) 387 81 60

office@innoventure.io

Kvarko sp. z o.o.

Paweł Wielgus

+48 (71) 725 34 10

office@kvarko.pl

Leonardo Fund sp. z o.o.

Dominik Majewski

+48 697 889 601

dominik.majewski@leonardofund.pl

Leonarto Alfa Sp. z o.o.

Cezary Iwan

+48 605 959 689

cezary.iwan@gmail.com

LQT Fund II SA

Aleksander Dobrzyniecki

+48 603 876 066

ad@blackpearls.vc

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a. (aktualnie Value tech Seed)

Paweł Grzegorczyk

+48 728 821 180 

pgrzegorczyk@valuetech.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Aleksandra Donocik

+ 48 512 262 418

a.donocik@pibir.pl

Prometeia Innovation Fund sp. z o.o.

Paweł Skałecki

+48 (71) 33 72 814

biuro@prometeia.pl

SImpact Fund Sp. z o.o.

Krzysztof Grochowski 

+48 698 637 379

kg@simpact.vc

SpeedUP BRIdge Alfa sp. z o.o.

Tomasz Czapliński

+48 (61) 827 09 99

tomasz.czaplinski@speedupgroup.com

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Aleksander Mokrecki

+48 508 878 229

aleksander.mokrecki@starfinder.eu

Fundusz Bridge Alfa oferta promocyjna - edycja 2016

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Wiodącymi obszarami zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, a w szczególności wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, Elektronika oparta na polimerach przewodzących, Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, Sensory, w tym biosensory, i inteligentne sieci sensorowe, Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, Optoelektroniczne systemy i materiały, Inteligentne technologie kreacyjne.

Wśród sukcesów Funduszu należy wymienić inwestycje w dwie spółki kapitałowe: Nano Games i ISS RFID. Pierwsza z nich rozwija technologie wykorzystywane w grach komputerowych, tak aby mogły zostać wykorzystane w innych branżach. Celem prac jest stworzenie wyspecjalizowanej technologii do symulacji rzeczywistych zdarzeń w mieście oraz zastosowanie jej w prototypie symulatora profesjonalnego i symulatora dla odbiorcy indywidualnego. Z kolei celem ISS RFID jest stworzenie nowatorskich plomb zabezpieczających w oparciu o technologię RFID, które będą informować o uszkodzeniach lub przerwaniu.

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Celem Funduszu jest pozyskanie w ciągu 4 lat co najmniej 400 projektów B+R we wczesnej fazie rozwoju, w tym 80 projektów do pogłębionej weryfikacji/akceleracji i 20 projektów do wsparcia kapitałowego w postaci inwestycji. Alfabeat ALFA będzie realizować strategię pozyskiwania projektów w oparciu o autorskie inicjatywy tj. projekt Clipster, program ambasadorski na uczelniach wyższych, program spotkań z małymi i średnimi firmami, a także dedykowane działania PR.

Fundusz zapewni wybranym projektom pełne wsparcie biznesowe, technologiczne, prawne, od momentu weryfikacji projektu, aż do wyjścia z inwestycji. 

Materiał promocyjny

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Celem Funduszu Augere Health Food Fund  jest zaspokojenie popytu na nowe rozwiązania (technologiczne i procesowe) pozwalające tworzyć wartość dodaną polskich przedsiębiorstw z branży spożywczej. Fundusz dąży do utworzenia efektywnego mechanizmu wspierającego rozwój sektora żywności wysokiej jakości poprzez współpracę na rzecz komercjalizacji efektów prac badawczo – rozwojowych środowisk naukowych, przedsiębiorców i inwestorów.

Augere Health Food Fund w okresie najbliższych czterech lat planuje zrealizować ponad 15 inwestycji kapitałowych o wartości od 0,5 mln do 3 mln zł każda. W obszarze zainteresowania Funduszu znajdują się: produkty innowacyjne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, technologie pakowania, innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu i ochronę zdrowia zwierząt, metody biologizacji rolnictwa, a także produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.

Profil działalności: Tech Food i Life Science.

BlueLab sp. z o.o. sp. k. (aktualnie bValue)     

Kluczową specjalizacją Funduszu jest szeroko rozumiana automatyzacja/robotyka/urządzenia b2b, oraz technologie wpisujące się koncepcję „Przemysłu 4.0”, takie jak: przemysłowy Internet rzeczy, Integracja horyzontalna i wertykalna systemów, Rozwiązania z obszaru symulacji, Autonomiczne roboty, Big data, Rozszerzona rzeczywistość, Rozwiązania chmurowe czy Cyberbezpieczeństwo. Ponadto Fundusz poszukuje potencjalnych projektów w sektorach: energetyka (urządzenia i podzespoły do produkcji i zwiększenia efektywności zużycia prądu), medycyna (urządzenia medyczne i biotechnologia), innowacyjne technologie (procesy i produkty sektora rolno-spożywczego), technologie materiałowe, nanotechnologie.

Dotychczasowa działalność bValue Bridge obejmuje: budowę pipeline’u, uczestnictwo w konferencjach, wewnętrzne pitching meetup’y ze startupami praz udział w dwóch komitetach inwestycyjnych we współpracy z NCBR.

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Bridge Alfa by YouNick Mint to wehikuł inwestycyjny operacyjnego funduszu YouNick Mint. W jego ramach poszukiwane i wspierane są projekty z zakresu technologi i biotechnologi inżynierii medycznej, wytwarzania produktów leczniczych i leków biotechnologicznych, procesów i produktów chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska, wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, inteligentne sieci oraz technologie geoinformacyjne, elektronika oparta na polimerach przewodzących i inteligentne technologie kreacyjne

YouNick Mint pomysłodawcom oferuje transpartny proces inwestycyjny, wsparcie zespołu ekspertów branżowych - bazujących na własnych sukcesach z sektora industry i pharma -  m.in. w zakresie user research i industrial design oraz sieć międzynarodowych kontaktów.

Profil działalności: - healthcare, digital healthcare, industry 4.0, smart homes, AI & chatbots, Industrial IoT, innovative diagnose, Pharmocoevolution.

Data Ventures Sp. z o.o. (wcześniej Data Invest sp. z o.o.)

Data Ventures jest firmą venture capital skoncentrowaną na obszarze big data.

Inwestujemy w sektory: analiza danych, fintech, cyberbezpieczeństwo oraz SaaS. Naszą misją jest wspierać przedsiębiorców technologicznych w zmienianiu świata poprzez lepsze rozumienie otaczających nas danych. Prowadzimy globalną politykę inwestycyjną z koncentracją na obszarze środkowo-europejskim. Siłą naszej firmy jest mocny zespół operacyjny oraz długoterminowa perspektywa inwestycyjna. 

Nasza strategia opiera się na inwestowaniu w skoncentrowane portfolio Spółek na wczesnym etapie rozwoju, których działalność opiera się na sektorze B2B oraz które wykorzystują oprogramowanie do budowania przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w działalność operacyjną w obszarach: rozwoju produktu, zintegrowanej sprzedaży i marketingu, technologii big data oraz "roll-outu" biznesu na rynkach zagranicznych. Staramy się równocześnie wspierać proces wymiany najlepszych praktyk w ramach Spółek w naszym portfelu, jak również poszukujemy efektów synergii pomiędzy naszymi inwestycjami.

Impera Alfa sp. z o.o.

Fundusz Impera Alfa jest funduszem typu VC, który został powołany w celu finansowania projektów technologicznych na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept, pochodzących przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych. Jego głównym obszarem inwestycyjnym są sektory: technologii w zakresie zdrowia zwierząt i diagnostyki; hodowli zwierząt w szczególności zarządzania łańcuchem dostaw, systemy kontroli jakości i systemy żywienia, technologii produkcji rolnej i składowania, genetyki zwierząt i roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych oraz technologii żywności i dodatków do żywności.

Ponadto, Fundusz będzie realizował projekty dotyczące m.in.: technologii i usług powiązanych z medycyną i zdrowiem, energetyki odnawialnej, wysokosprawnych, niskoemisyjnych i zintegrowanych układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, projekty z zakresu ICT, w tym: wzornictwo, gry, multimedia, technologie z zakresu clean-tech, projekty z zakresu Consumer/Customer Internet m.in dla branży finansowej i reklamowej.

Infini sp. z o.o.

Podstawowym celem Funduszu Infini jest wsparcie projektów B+R znajdujących się na wstępnych etapach zaawansowania pomysłu (faza preseed). Głównym, obszarem zainteresowania Funduszu są̨ technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.

Polityka Inwestycyjna Infini zakłada inwestycje w obszary związane z life science, w tym w szczególności technologie medyczne, biotechnologie i farmacje oraz technologie materiałowe, chemiczne i przemysłowe. Ponadto wśród obszarów zainteresowania Funduszu są również lotnictwo (w szczególności samoloty i  pojazdy bezzałogowe), elektronika, informatyka, robotyka i automatyka oraz energetyka, ochrona środowiska, technologie odzysku i recyklingu.

Fundusz Infini jest kontynuacją funduszu utworzonego w ramach pilotażowej edycji Programu Bridge Alfa  realizowanego w latach 2014-15 w ramach której fundusz zainwestował m.in. w spółkę FlyTech UAV (opracowującą autonomiczne, lotnicze systemy bezzałogowe dla branży takich jak geodezja, budownictwo, energetyka, rolnictwo, ochrona środowiska czy ratownictwo, spółkę Bioacoustic (realizującą prace B+R dotyczące nowej formy terapii dla osób cierpiących na szumy uszne), spółkę Startit Vet (prowadzącą badania przedkliniczne dotyczące prac nad nową substancją czynną do zwalczania chorób zwierząt wywołanych przez koronawirusy), spólkę Cityglobe (prowadzącą prace B+R dotyczące wytworzenia systemu zarzadzania zasobami danych o dużej zmienności i złożoności jakim jest parametryzacja atrakcyjności inwestycyjnej miast) i projekt Pracello (mający na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych).

Innoventure sp. z o.o.

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Fundusz wspólnie z naukowcami, ośrodkami naukowymi i inwestorami tworzy spółki, a jako udziałowiec dostarcza nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowego biznesu.

Fundusz łączy ze sobą środowiska naukowe, ekosytem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz sieci inwestorów prywatnych SATUS, TRIGON i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - największą organizacją zrzeszającą inwestorów w Polsce (blisko 12 tysięcy członków).

INNOventure z sukcesem realizował pilotaż programu BRIdge Alfa, inwestując m.in. w jedną z najbardziej obiecujących polskich spółek biotechnologicznych - Poltreg Sp. z o.o., która upowszechnia przełomową terapię cukrzycy typu I u dzieci.  Inwestycja już po roku pozyskała dwóch nowych inwestorów z komercyjnego rynku kapitałowego, korzysta również ze środków programu ‘szybka ścieżka’ i Horyzont 2020.

Obecnie na etapie przygotowania kolejnych inwestycji znajduje się szereg projektów wywodzących się ze środowisk naukowych, w tym takich renomowanych instytucji jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska Akademia Nauk. Ściśle współpracujemy z wszystkimi uczelniami technicznymi z Krakowa i wieloma z całego kraju.

Fundusz poszukuje projektów na wczesnym etapie rozwoju, ale o ogromnym potencjale, zwłaszcza w obszarze inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, z uwagi jednak na zainteresowanie dywersyfikacją portfela inwestycyjnego, nie wykluczamy żadnej innej specjalizacji.

Kvarko sp. z o.o.

Dominującym obszarem zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, a także żywność wysokiej jakości i biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska. Ponadto Fundusz inwestuje w obszarze zdrowego społeczeństwa, które obejmuje: technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostykę i terapię chorób cywilizacyjnych, medycynę spersonalizowaną oraz wytwarzanie produktów leczniczych.

Leonardo Fund sp. z o.o.

Fundusz inwestuje w projekty w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. Wspiera komercjalizację wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii.

Celem funduszu jest zbudowanie zdywersyfikowanego branżowo portfela inwestycji w dwóch głównych obszarach: w obszarze innowacyjnych technologii kreacyjnych i procesów przemysłowych (gry wideo, multimedia  oraz elektronika, automatyzacja i robotyka) oraz w obszarze zdrowego społeczeństwa (technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych i wytwarzanie produktów leczniczych).

Zespół zarządzający jest złożony z trzech menadżerów inwestycyjnych z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w obszarach inwestycyjnych funduszu oraz wspólnym doświadczeniem inwestycyjnym.

Profil działalności: Gry wideo, Mulitmedia, Hardware, Software.

LQT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FUND II S.K.A.

LQT Fund II wspiera innowacje poprawiające jakość ludzkiego życia (LQT - Life Quality Technologies), by rozwiązywać wynikające z obecnych zmian społecznych problemy w zakresie  demografii, pracy i biznesu.

Do głównych obszarów inwestycyjnych LQT Fund II należą projekty kategorii digital healthcare i nowoczesnej edukacji oraz rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów biznesowych, deep tech i enterprise software.

Fundusz planuje zrealizować 10-12 inwestycji z maksymalnym limitem inwestycyjnym wysokości  3 mln zł. W ramach swojej strategii inwestycyjnej, LQT Fund II wesprze skalowalne projekty wysokiego ryzyka o dużym potencjale komercjalizacyjnym, wykorzystujące zaangażowanie polskich naukowców w proces naukowo-badawczy.

LQT Fund II jest kontynuacją funduszu utworzonego w latach 2014-2015 w ramach pilotażowej edycji Programu Bridge Alfa. 

ZŁÓŻ SWÓJ PROJEKT

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a.

Fundusz inwestuje w projekty istotnie przyczyniające się do rozwiązywania problemów sektora energetycznego: wykorzystujące technologie chemiczne i biochemiczne w procesach wytwarzania i konwersji energii; służące poprawie warunków eksploatacji i przesyłu gazu i ropy; rozwiązania z zakresy zarządzania siecią elektryczną, a także OZE.

Fundusz nie wyklucza inwestycji w spółki celowe bądź projekty wpisujące się w inne niż  wymieniona.  Możliwa jest również komercjalizacja technologii o pierwotnym przeznaczeniu dla sektora energii w innych branżach (np. technologie procesowe w przemyśle produkcyjnym, technologie cyberbezpieczeństwa w bankowości i telekomunikacji).

Fundusz inwestuje spółki B2B w obszarze nowych materiałów, procesów wytwarzania z naciskiem na inżynierię chemiczną i procesową oraz przemysłu i elektroniki. W skład zespołu wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w inwestycjach, pozyskiwaniu projektów, patentowaniu, a także posiadający sieć kontaktów przemysłowych. Fundusz koncentruje się na wyborze projektów technologicznych z potencjałem komercyjnym i rynkowym.

Spółki z obecnego portfela inwestycji mogą pochwalić się współpracą z firmami takimi jak: Volkswagen Motor Polska, Tauron, Grupa Azoty, Solaris, NVIDIA, Koleje Mazowieckie, Rimac Automobili, Magna International.

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Fundusz inwestuje w projekty mające na celu rozwój kadry naukowej w obszarze umiejętności prowadzenia prac badawczych i tworzenia innowacji na podstawie analizy potrzeb i problemów rynku. Dodatkowo w technologie hardware (projekty mające zastosowanie w elektronice, sensoryce, informatyce i komunikacji, inteligentne komponenty sieci, inteligentne obiekty, urządzenia skomunikowane w ramach Internetu Rzeczy oraz technologie nasobne), software (innowacje technologiczne w postaci projektów stanowiących nowoczesne oprogramowanie niebędące wynikiem kompilacji istniejących już i znanych rozwiązań; w tej dziedzinie Fundusz będzie poszukiwał projektów poszerzających i doskonalących obecne narzędzia tworzenia, testowania oprogramowania i jego dystrybucji), Computer-Human Interfaces (nowoczessne sposoby komunikowania się pomiędzy użytkownikiem a komputerem - Virtual Reality, Augmented Reality, a także Brain-Computer Interfaces, Chatbot Interfaces, People Literate Technologie) oraz Machine2Machine Interfaces (projekty poprawiające sposoby komunikacji pomiędzy urządzeniami np. moduły sieci opartych o nowoczesne protokoły, inteligentne systemy wspomagające samoorganizację sieci, zachowanie ciągłości komunikacji w sieciach, czy zachowanie bezpieczeństwa sieci.

Sukcesy funduszu i spółek portfelowych: wyjście z inwestycji w spółkę Storic - IRR 16% (sprzedaż udziałów inwestorowi prywatnemu), zdobycie przez spółkę StethoMe wyróżnienia Hardware Massive 2017, uwzględnienie jej w zestawieniu TOP 50 of Startups in Pioneers Festival in Vienna, 2017, a także uczestnictwo w finale Bringing tech&science closer to people (2017) oraz nagrda Champion Award w Philips Innovation Challenge (2016 r.).

W przygotowaniu:

● Wspólnie z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowujemy cykl merytorycznych spotkań dla osób związanych z branżą medyczną w Polsce (decydenci) - pierwsze spotkanie planowane jest na październik

● Kolejne edycje warsztatów Alfa School, które odbędą się jesienią.

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Fundusz StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a., działający pod marką Star Finder, ma następujące główne obszary zainteresowania: nauki przyrodnicze (bio-technologie, nano-technologie, technologie dot. zdrowia i żywności), ICT i inżynieria (cloud computing, cyber bezpieczeństwo, rozszerzona rzeczywistość, internet rzeczy, big data, technologie ochrony środowiska i inne). 

Fundusz planuje pozyskać ponad 900 projektów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, spośród których wybierze 12-14 projektów, które otrzymają inwestycję i wsparcie NCBR.

Star Finder czerpie z doświadczenia funduszu StartVenture@Poland (pierwsza edycja Bridge Alfa),  którego spółki portfelowe pozyskały uznanie, nagrody i kolejne rundy finasnowania. Jednym z przykładów jest HiProMine SA, która zajmuje się produkcją wysokiej jakości białka i tłuszczy z owadów, które dostarcza na rynek paszowy. W 2016 roku HiProMine zostało zwycięzcą konkursu Master of Innovation organizowanego w ramach wydarzenia BioForum, zwyciężyło także w konkursie Inicjator Innowacji 2016, a także w konkursie Technology Fast 50 2016 Central Europe zdobywając tytuł "Most Disruptive Innovation". Wśród innych sukcesów StartVenture@Poland można wymienić spółki biotechnologiczne - NanoSanguis i NanoVelos, które pod koniec 2016 roku weszły w skład holdingu NanoGroup i pozyskały dalsze finansowanie. NanoGroup planuje w trzecim kwartale. 2017  wejście na główny parkiet GPW.

Leonarto Alfa

Fundusz inwestuje w młode przedsięwzięcia biznesowe (faza zalążkowa) realizujące projekty B+R mające na celu opracowanie innowacji produktowych lub procesowych (według Podręcznika Oslo OECD) o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Profil branżowy Funduszu koncentruje się na dwóch obszarach tematycznych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: „Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe” (obszar wiodący) oraz „Zdrowe społeczeństwo”.

Szczególnym elementem strategii inwestycyjnej Funduszu jest zastosowanie modelu podażowo-popytowego oraz ukierunkowanie inkubowanych projektów na ich internacjonalizację. Podejście podażowe polega na identyfikacji projektów B+R w fazie seed w ośrodkach kreowania innowacji, m. in. w świecie akademickim. Jednocześnie, w ramach modelu popytowego przewidujemy identyfikację realnych problemów technologicznych przedsiębiorstw działających w branżach spójnych z profilem inwestycyjnym Funduszu, selekcję zagadnień posiadających wysoki potencjał komercjalizacyjny, a następnie opracowanie rozwiązań poszczególnych problemów przy zaangażowaniu zespołów projektowych (tzw. „solution teams”).

Projektom o największym potencjale komercjalizacyjnym, wyselekcjonowanym w modelu podażowym i popytowym, udzielone zostanie progresywne wsparcie finansowe i merytoryczne.

Simpact Fund

Simpact Fund to pierwszy w Polsce fundusz Venture Capital oparty na idei Impact Investing - inwestowaniu w projekty, które obok wysokiego potencjału technologicznego i biznesowego posiadają zdolność generowania pozytywnego wpływu społecznego lub środowiskowego (tzw. Social Impact). Zespół funduszu skupia się na poszukiwaniu nowatorskich pomysłów na wczesnym etapie rozwoju, których wdrożeniu towarzyszyć będzie konkretny, wymierny rezultat społeczny.

Simpact Fund planuje realizować inwestycje kapitałowe w takich obszarach projektowych jak: ochrona zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, usprawnienie codziennego trybu życia mieszkańców krajów rozwiniętych, redukcja zanieczyszczeń, a także innych wykazujących czynnik social impact i posiadających globalny potencjał biznesowy.

Fundusz gwarantuje realizację wdrożeń projektów mających realny i korzystny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze dzięki przestrzeganiu światowych standardów dotyczących działalności funduszy typu Social Impact.

AgriTech Hub sp. z o.o. agritechhub.pl

AgriTech Hub to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla sektora rolno-spożywczego. Naszym celem jest komercjalizacja najbardziej perspektywicznych projektów B+R (badania i rozwój) w fazie Proof of Concept i Proof of Principle. Inwestujemy w rozwiązania i technologię w obszarze całego łańcucha wartości dodanej w rolnictwie i szeroko pojętej branży agrotech. Zakres ten obejmuje obszar od uprawy – przez produkcję i dystrybucję – aż po klienta końcowego. Stąd chętnie wspieramy innowacje związane z takimi dziedzinami, jak np.: rolnictwo precyzyjne, biomateriały, food e-commerce, nowe odmiany roślin, zdrowa żywność czy rozwiązanie ICT dla rolnictwa.

Szczególnie interesuje nas segment Smart Fields i Healthy Foods z wykorzystaniem technologii ICT.

AgriTech Hub to połączenie wiedzy z obszaru nowych technologii i ICT z doświadczeniem inwestycyjnym zespołu ekspertów.

Zapraszamy do współpracy naukowców, przedsiębiorców, innowatorów oraz ośrodki naukowo-badawcze.

Charakterystyka podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu Bridge Alfa (pilotaż 2014):

Impera Alfa sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
kontakt@imperaalfa.pl / www.imperaalfa.pl

Impera Alfa jest wehikułem typu venture capital realizującym inwestycje na wczesnym etapie rozwoju w innowacyjne przedsięwzięcia, w tym w projekty badawczo-rozwojowe oraz nowe spółki posiadające unikalne technologie.

Obszar inwestycyjny Impera Alfa został określony jako szeroko zdefiniowany sektor rolnictwa i hodowli zwierząt, technologie dla przemysłu spożywczego, energetyka odnawialna, technologie z zakresu clean-tech oraz oportunistycznie projekty z innych dziedzin, m.in. z zakresu Internetu. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie będzie przekraczać 1 mln złotych.

Impera Alfa aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów poprzez wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ich rozwoju, a także pomaga projektodawcom w komercjalizacji produktu oraz wyjściu na rynki zagraniczne.

Impera Alfa otrzymała wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Impera Alfa jest częścią grupy Impera Capital S.A. – spółki inwestycyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SpeedUp Bridge Alfa

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
tomasz.czaplinski@speedupgroup.com / www.speedupgroup.com

SpeedUp Bridge Alfa jest częścią SpeedUp Venture Capital Group, wiodącej polskiej grupy funduszy wczesnej fazy, inwestujących na wszystkich etapach rozwoju nowych przedsiębiorstw. W skład grupy wchodzą jeszcze LMS Invest, SpeedUp IQbator, SpeedUp Investments oraz SpeedUp Innovation.

W ramach funduszu SpeedUp Bridge Alfa planowanych jest co najmniej 15 wejśc kapitałowych i stworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w branży technologicznej, oferujących nowoczesne, rzadkie lub wręcz nieobecne na rynku produkty lub usługi z obszarów tematycznych takich jak: rolnictwo, medycyna, farmacja, logistyka, energetyka, finanse, ubezpieczenia, handel i rozwiązania dla MŚP, jednakże wykorzystujących zagadnienia związane z ICT, powstałe na bazie lub wykorzystujące w swojej działalności wyniki badań naukowych lub wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Autorzy koncepcji biznesowych otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze prowadzące do przekształcenia pomysłu w firmę. Następnie, powstałe firmy uzyskają dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych oraz wsparcie inwestycyjne pozwalające na ich zrównoważony rozwój.

 Polski Instytut Badań i Rozwoju - BRIdge Alfa

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
alfa@pibir.pl / www.pibir.pl

Bridge Alfa realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową. W Polsce pracuje wielu naukowców, których rozwiązania są nowatorskie, o potencjale wywarcia istotnych zmian w dalszym postępie technologicznym. Jednak etap rozwoju tych koncepcji jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji. Finansowanie technologii wzrasta wraz z przechodzeniem przez kolejne etapy procesu pre- i inkubacji. Na początku udzielane jest wsparcie w wysokości do 100 000 PLN. W kolejnych etapach łączna kwota inwestycji osiąga do 1 mln PLN. Najważniejsze z perspektywy autorów technologii jest to, że przez cały czas posiadają większą część praw do pomysłu.

INFINI sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
infini@infini.pl / www.infini.pl

INFINI jest funduszem powstałym przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy BRIdge Alfa. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą pomysłodawcom odnaleźć się w środowisku biznesowym lub wesprą doświadczonych przedsiębiorców w realizacji ich projektu. Część środków funduszu jest przeznaczona na ekspertyzy i badania, które będą realizowane w celu weryfikacji zaproponowanego pomysłu. Poszukujemy pomysłów będących zarówno na wstępnych fazach rozwoju (np. pomysł, koncepcja, model) jak i trochę późniejszych (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt). Projekty trafiające do nas są na różnym poziomie zaawansowania, od ogólnego zarysu pomysłu po przemyślane i przeanalizowane koncepcje. W pierwszym przypadku wymagane jest jedynie większe zaangażowanie pomysłodawcy. Po zgłoszeniu pomysłu, jest on oceniany pod kątem potencjału komercyjnego oraz technicznego. Nie bez znaczenia są także kwestie prawne jak prawa autorskie czy czystość patentowa. Po pozytywnej ocenie tego etapu, pomysł jest kierowany na Komitet Inwestycyjny, który podemuje decyzję o wejściu finansowym. 

Akcelerator Technologiczny Gliwice

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
info@akceleratorgliwice.pl / www.akceleratorgliwice.pl

Fundusz prowadzi działalność w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach
proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC),
w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania. Fundusz zwraca szczególną uwagę na projekty związane z poniższymi branżami:

  • Elektronika
  • Mechatronika
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Inżynieria chemiczna i procesowa
  • Inżynieria materiałowa
  • Nanotechnologie
  • Materiały kompozytowe i nanokompozytowe

Inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu.

Black Pearls LQT Fund

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
lqt@blackpearls.pl / www.blackpearls.pl

 

Black Pearls LQT Fund zainwestuje 20 000 000 PLN w komercjalizację wyników prac badawczych polskich naukowców. Największe szanse na wsparcie mają technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT). Fundusz zakłada trzyletni horyzont inwestycyjny.

Black Pearls LQT Fund będzie prowadzić swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej wspierając jednocześnie tworzenie nowatorskiego parku technologicznego O4. Miejsce to ma przyciągać zagranicznych inwestorów oraz fundusze venture capital do Polski, a także wspierać zespoły w internacjonalizacji rozwijanych produktów. Finansowanie inwestycji wesprze współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa.

Zespół zarządzający funduszem budują doświadczeni managerowie - Marcin Kowalik, partner zarządzający i współzałożyciel grupy kapitałowej Black Pearls oraz Tomasz Woźniak, członek zarządu Business Angel Seedfund i Chief Innovation Officer w Olivia Business Centre.

W tej chwili działalność Black Pearls skupia się przede wszystkim na zarządzaniu funduszami kapitałowymi, które inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Oprócz środków finansowych, fundusz zapewnia spółkom portfelowym kompleksową opiekę mentorską oraz wsparcie relacyjne. Pomysłodawcy mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonych przedsiębiorców i naukowców.

 INNOventure sp. z o.o.

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:

office@innoventure.io / www.innoventure.io

Wspólny projekt Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, SATUS Venture raz Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego.

Głównymi celami projektu są:

● Stworzenie dla naukowców warunków sprzyjających komercjalizacji projektów badawczych, poprzez wsparcie w zakresie prawnych aspektów przenoszenia własności intelektualnej, z akceptacją Uczelni.
● Przedstawienie naukowcom zrozumiałej i transparentnej ścieżki komercjalizacyjnej dla projektów naukowo-badawczych, oraz potencjalnych korzyści finansowych z tym związanych, skłaniających ich do uwzględnienia potencjału komercjalizacyjnego przy wyborze tematów badawczych.
● Przygotowanie dla inwestorów komercyjnych typu VC dobrze przygotowanych i zwalidowanych rynkowo projektów biznesowych, opartych o wytworzony w ramach prac naukowo-badawczych kapitał intelektualny.

Xplorer Fund

Adres kontaktowy dla pomysłodawców: piotr.slawski@xplorerfund.com

Xplorer Fund to fundusz powołany przez międzynarodowy zespół osób związanych od kilkunastu lat z rynkiem inwestycji w technologiczne projekty będące na najwcześniejszych etapach rozwoju (zarządzający współpracowali z takimi teamami jak założyciele popularnego komunikatora Skype). Fundusz jest zainteresowany inwestycjami o średniej wartości ok. 500 tys, PLN w technologiczne projekty posiadające duży potencjał komercjalizacji unikalnego rozwiązania technologicznego na rynku przynajmniej europejskim, a najchętniej światowym - po uzyskaniu kolejnych rund finansowania. Szczególnie interesujące zespół zarządzający branże to: energetyka, nowoczesne materiały, transport i logistyka, ochrona zdrowia, branża spożywcza i rolnictwo, ale również ICT oraz media. Cechą wyróżniającą fundusz na tle innych wehikułów tego typu na rynku jest bardzo ścisła współpraca z korporacjami oraz inwestorami prywatnymi (głównie business angels), którzy oprócz zaangażowania finansowego udzielają nieocenionego na najwcześniejszych etapach rozwoju projektów wsparcia biznesowego oraz branżowego.

StartVenture@Poland - fundusz zalążkowy programu StartUpHub Poland

Adres kontaktowy dla pomysłodawców: www.startuphub.pl

StartVenture@Poland (SVP) jest pierwszym funduszem zalążkowym powołanym przez Fundację StartUp Hub Poland przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz funduszu Giza Polish Ventures (GPV). SVP jest akceleratorem i funduszem zalążkowym skierowanym do wynalazców branż inżynieryjnych i informatycznych z Polski, krajów Europy Środkowo Wschodniej oraz zachodnich ośrodków polonijnych. SVP wspiera projekty badawczo-rozwojowe przede wszystkim z takich obszarów jak nano-, clean-, agro- i bio-technologia, nowe materiały, robotja, SaaS, internet-of-things oraz big-data. Skalowalnym i wykazującym przewagi innowacyjne projektom fundusz oferuje wsparcie analityczne, weryfikację założeń biznesowych i technologicznych oraz przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej i korporacyjnej. Najlepsze projekty zyskają także finansowanie w fazie przed zawiązaniem spółki oraz inwestycję zalążkową. Koinwestycję, szeroką sieć kontaktów oraz opiekę inwestycyjną nowej spółce zapewnia także fundusz GPV, który może dodatkowo dokapitalizować spółkę w późniejszym etapie rozwoju.

LIFE SCIENCE INNOVATIONS

Adres kontaktowy dla pomysłodawców:
b.walter@lsifund.pl

M: + 48 517 180 481

Fundusz biotechnologiczny, inwestujący w projekty we wczesnej fazie rozwoju, w zakresie szeroko rozumianego Life Science. Koncentruje się przede wszystkim na nowych technologiach z obszaru farmacji, medical devices oraz medical services. Dodatkowo, wspiera wszelkie urządzenia i wynalazki służące poprawie warunków życiowych oraz stanu zdrowia i otoczenia człowieka.

Wymogi: zidentyfikowany wynalazek/technologia będąca przedmiotem projektu inwestycyjnego, zidentyfikowany zespół/osoba wynalazcy, zidentyfikowany podmiot otoczenia naukowego (uczelnia, centrum transferu technologii, wynalazca prywatny).

Zgodnie z Polityką Inwestycyjną, Fundusz dedykuje opiekuna projektu (project managera), który dalej prowadzi projekt zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną, aż do decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny