Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Naszym celem jest wspieranie skutecznego wprowadzania na rynek osiągnieć naukowych i wyników prac badawczo-rozwojowych. Dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło specjalny Program BRIDGE, który wraz z serwisem informacyjno-doradczym BRIDGE INFO, ma pomóc wynalazcom, naukowcom, przedsiębiorcom, innowatorom i księgowym w skutecznym przeprowadzaniu procesów sprzedaży wyników projektów naukowych. Z myślą o tych grupach przygotowujemy wydawnictwa informacyjno-doradcze, prezentujące aktualny stan prawny i najlepsze ścieżki komercjalizacji B+R. Staramy się także rozwijać, testować i wdrażać nowe instrumenty interwencyjne, w tym także mechanizmy publiczno-prywatne z udziałem funduszy kapitałowych.

BRIDGE to również praca analityczna ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w której identyfikowane są potrzeby młodych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, w obszarze sprzedaży wyników badań. Chcemy im pomagać w tym, aby skutecznie przekładali prace naukowe na sukces biznesowy. Planujemy obejmowanie wsparciem merytorycznym i finansowym takich projektów sektora gospodarczego, które w ramach aktualnie istniejących programów nie miały szans na realizację. Wiemy bowiem, że nie nastąpi radyklany wzrost innowacyjności w Polsce bez odważnie podejmowanego ryzyka naukowego i biznesowego.  

BRIDGE ma także pomóc w rozpoznaniu niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz w stworzeniu mapy luk i słabości w ofercie instytucji publicznych dotyczącej komercjalizacji wyników prac B+R.  To pozwoli na podejmowanie kolejnych działań i programów wspierających przedsiębiorców, naukowców i wynalazców w projektach innowacyjnych.

BRIDGE to platforma eksperckiego wsparcia dla:

  • przedsiębiorców,
  • uczelni,
  • instytutów badawczych,
  • instytutów naukowych PAN,
  • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

W serwisie informacyjno-doradczym BRIDGE INFO znajdują się aktualne informacje i analizy dotyczące wprowadzania na rynek efektów prac badawczo-rozwojowych. W BRIDGE INFO można zamówić wszystkie wydawnictwa programu BRIDGE, zapoznać się z ogłoszeniami o konkursach na finansowanie badań i wdrożeń, a także skorzystać z fachowych porad i narzędzi wsparcia. Już teraz udostępniliśmy wzory umów komercjalizacyjnych (link).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i kierowania pytań do ekspertów.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny