Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., wprowadziła nie tylko nową zasadę ogólną co do chwili powstania obowiązku podatkowego. Wprowadziła ona również szereg wyjątków od zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Pomimo, że podstawowym celem funkcjonowania jednostek naukowych co do zasady nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, to niekiedy działalność prowadzona przez jednostkę naukową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Jednolity patent jeszcze nie teraz Jednolity patent jeszcze nie teraz

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Przewidywane na początek 2014 r. wprowadzenie w życie systemu jednolitego patentu przesunie się w czasie. Przede wszystkim podpisana 19 lutego 2013 r. umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wymagająca ratyfikacji minimum 13 państw, w tym Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, została ratyfikowana jedynie przez Austrię.

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Zasilenie środkami nie musi jednak mieć formy wkładów na kapitał zakładowy, za które uczelnia obejmuje udziały w spółce. Istnieją bowiem alternatywne formy przekazania spółce celowej pieniędzy, które w danych okolicznościach mogą być bardziej dogodne zarówno dla uczelni publicznej, jak i ..

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez uczelnię nie może być jednak zupełnie dowolny – ustawa określa bowiem, w jakim zakresie spółka utworzona przez uczelnię może działać na rynku.

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie