Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Zasilenie środkami nie musi jednak mieć formy wkładów na kapitał zakładowy, za które uczelnia obejmuje udziały w spółce. Istnieją bowiem alternatywne formy przekazania spółce celowej pieniędzy, które w danych okolicznościach mogą być bardziej dogodne zarówno dla uczelni publicznej, jak i ..

Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez uczelnię nie może być jednak zupełnie dowolny – ustawa określa bowiem, w jakim zakresie spółka utworzona przez uczelnię może działać na rynku.

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Coraz rzadziej wynalazek ma jednego twórcę. Nad skomplikowanymi i zaawansowanymi rozwiązaniami głowią się zespoły badawcze lub grupy projektowe. Jak określić prawa do wynalazku, który ma wielu ojców?

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Czy uczelnie publiczne lub inne jednostki naukowe mogą korzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego na cele związane z prowadzeniem badań naukowych? Jak pokazuje przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostki naukowe mogą korzystać z tej formy współpracy nauki i biznesu. Zakres celów...

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny