Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Zmieniona ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw wprowadza pojęcia tzw. doktoratu wdrożeniowego, czyli tytułu naukowego uzyskanego na podstawie dysertacji.

Doktoraty wdrożeniowe i ich rola w komercjalizacji

Nowe leki roślinne Nowe leki roślinne

Nowe leki roślinne

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele jednostek badawczych w Polsce prowadzi badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które mogą stanowić substancje aktywne w lekach, wyrobach medycznych, suplementach diety lub żywności funkcjonalnej.

Nowe leki roślinne

Powstanie program dot. m.in. doktoratów wdrożeniowych Powstanie program dot. m.in. doktoratów wdrożeniowych

Powstanie program dot. m.in. doktoratów wdrożeniowych

Możliwość uzyskania tytułu doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych oraz uruchomienie programu "Doktorat wdrożeniowy" - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji, którym na wtorkowym posiedzeniu zajmie się rząd.

Powstanie program dot. m.in. doktoratów wdrożeniowych

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

W przypadku nieco bardziej zaawansowanych projektów komercjalizacyjnych warto rozważyć zakup ekspertyzy zewnętrznej. Takie ekspertyzy bardzo przydatne są np. w biotechnologii spożywczej czy we wprowadzaniu na rynek nowych kategorii produktów tj. żywność funkcjonalna.

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Restrykcyjna interpretacja wyjątku Bolara w Polsce Restrykcyjna interpretacja wyjątku Bolara w Polsce

Restrykcyjna interpretacja wyjątku Bolara w Polsce

Zgodnie z interptetacją Sądu Najwyższego, outsourcing produkcji opatentowanej substancji czynnej przez podmiot ubiegający się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może skutkować naruszeniem patentu. Stawia to w trudnej sytuacji producentów leków generycznych.

Restrykcyjna interpretacja wyjątku Bolara w Polsce

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933) oprócz zwiększenia kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku wprowadziła dosyć nowatorski mechanizm pozwalający nowopowstałym podmiotom odliczyć koszty kwalifikowalne, które nie mogą zostać odliczone od dochodu, z uwagi na jego brak.

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest może tak powszechnie znany dla szerszego kręgu odbiorców jednak w toku procesu aportu odgrywa istotną rolę. Generalnie PCC związany jest z przesunięciem składników majątkowych pomiędzy podmiotami. W toku aportu – jako, że czynność dokonywana jest pomiędzy podmiotem dokonującym aport (przyszłym/obecnym wspólnikiem) oraz spółką – następuje przesunięcie majątku na tej linii. Właśnie to przesunięcie majątkowe stanowi przedmiot opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Ustawa o innowacyjności to pomost łączący naukowców z przedsiębiorcami Ustawa o innowacyjności to pomost łączący naukowców z przedsiębiorcami

Ustawa o innowacyjności to pomost łączący naukowców z przedsiębiorcami

Dzisiaj budujemy pomost nad doliną śmierci, która rozciąga się między badaniami a wdrożeniami gospodarczymi - mówi PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin o podpisanej przez prezydenta ustawie o innowacyjności. Dzięki niej firmy mogą liczyć na ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a naukowcy na większe zyski z komercjalizacji wynalazków.

Ustawa o innowacyjności to pomost łączący naukowców z przedsiębiorcami

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny