Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Polskie firmy na badania i rozwój przeznaczają mniej niż 1 proc. PKB Polskie firmy na badania i rozwój przeznaczają mniej niż 1 proc. PKB

Polskie firmy na badania i rozwój przeznaczają mniej niż 1 proc. PKB

Krajowe przedsiębiorstwa przeznaczają na badania i rozwój mniej niż 1 proc. polskiego PKB. Zgodnie z planem wicepremiera Mateusza Morawieckiego do 2020 roku nakłady te powinny wzrosnąć do 2 proc. Innowacyjność jest obecnie kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności. Powinna być jej podporządkowana cała kultura pracy przedsiębiorstwa

Polskie firmy na badania i rozwój przeznaczają mniej niż 1 proc. PKB

Rewolucyjne zmiany w prawie znaków towarowych Rewolucyjne zmiany w prawie znaków towarowych

Rewolucyjne zmiany w prawie znaków towarowych

Wejście w życie 23 marca bieżącego roku unijnego rozporządzenia nr 2015/2424, modyfikującego w znaczy sposób rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zmienia sytuację zarówno uprawnionych, jak również podmiotów dopiero planujących wystąpić o rejestrację unijnego znaku towarowego.

Rewolucyjne zmiany w prawie znaków towarowych

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

W sumie 10 banków komercyjnych podjęło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracę w zakresie udzielania gwarancji kredytowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Od początku nowego roku obowiązuje pakiet przepisów, które mają pobudzać współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorców. Przepisy ustawy o innowacyjności mają premiować fundusze inwestycyjne typu venture capital i zachęcać do inwestowania w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, nacechowane dużym poziomem ryzyka.

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Dobry czas na wniesienie IP do spółki Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Dobry czas na wniesienie IP do spółki

W przypadku wniesienia IP do spółki w latach 2016 i 2017 nie będą ustalane przychód oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Zasady, na jakich udzielenie wsparcia w ramach otwartych innowacji będzie możliwe zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2067), które weszło w życie w dniu 9 grudnia 2015 r.

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Początek nowego roku to też początek dużych zmian w funkcjonowaniu unijnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej. W dniu 24 grudnia 2015 r. zostało bowiem opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Akt ten przewiduje, że z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie