Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

W sumie 10 banków komercyjnych podjęło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracę w zakresie udzielania gwarancji kredytowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do gry wchodzą gwarancje na innowacje

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Od początku nowego roku obowiązuje pakiet przepisów, które mają pobudzać współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorców. Przepisy ustawy o innowacyjności mają premiować fundusze inwestycyjne typu venture capital i zachęcać do inwestowania w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, nacechowane dużym poziomem ryzyka.

Inwestycje kapitałowe venture capital w spółki B + R z ulgą podatkową

Dobry czas na wniesienie IP do spółki Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Dobry czas na wniesienie IP do spółki

W przypadku wniesienia IP do spółki w latach 2016 i 2017 nie będą ustalane przychód oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Zasady, na jakich udzielenie wsparcia w ramach otwartych innowacji będzie możliwe zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2067), które weszło w życie w dniu 9 grudnia 2015 r.

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Początek nowego roku to też początek dużych zmian w funkcjonowaniu unijnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej. W dniu 24 grudnia 2015 r. zostało bowiem opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Akt ten przewiduje, że z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo wystawowe (ostatni rodzaj pierwszeństwa przewidzianego przez obowiązujące w Polsce przepisy) – w chwili obecnej jest ono uregulowane w art. 15 ustawy PWP, zaś od 15 kwietnia 2016 r., w związku z uchyleniem art. 15 PWP, będzie ono uregulowane w art. 151 ustawy PWP.

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Już wkrótce wejdą w życie trzy ustawy zmieniające przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP). Zaczną one obowiązywać odpowiednio 30 listopada 2015 r., 1 grudnia 2015 r. oraz 15 kwietnia 2016 r. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i międzynarodowych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany PWP i ich praktyczne znaczenie dla podmiotów korzystających z praw własności przemysłowej.

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i programom unijnym krajowe firmy mają pełny dostęp do europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego i więcej możliwości finansowania prac w tym zakresie.

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Przez ostatnie trzy lata tylko 12 proc. firm przemysłowych wprowadziło na rynek nowe lub ulepszone produkty, a 13 proc. wdrożyło innowacje procesowe. Problemem jest jednak nie tylko niski poziom wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój, lecz także zbyt mała wiedza na temat działań instytucji publicznych, które biorą na siebie część ryzyka związanego z inwestycjami firm w innowacyjność. Szansą na zmianę sytuacji są programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge VC i BRIdge Alfa.

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie