Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo wystawowe (ostatni rodzaj pierwszeństwa przewidzianego przez obowiązujące w Polsce przepisy) – w chwili obecnej jest ono uregulowane w art. 15 ustawy PWP, zaś od 15 kwietnia 2016 r., w związku z uchyleniem art. 15 PWP, będzie ono uregulowane w art. 151 ustawy PWP.

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Już wkrótce wejdą w życie trzy ustawy zmieniające przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP). Zaczną one obowiązywać odpowiednio 30 listopada 2015 r., 1 grudnia 2015 r. oraz 15 kwietnia 2016 r. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i międzynarodowych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany PWP i ich praktyczne znaczenie dla podmiotów korzystających z praw własności przemysłowej.

Zmiany w prawie własności przemysłowej w ujęciu praktycznym

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Dzięki przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej i programom unijnym krajowe firmy mają pełny dostęp do europejskiego rynku lotniczo-kosmicznego i więcej możliwości finansowania prac w tym zakresie.

Wzrasta zainteresowanie technologiami kosmicznymi

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Przez ostatnie trzy lata tylko 12 proc. firm przemysłowych wprowadziło na rynek nowe lub ulepszone produkty, a 13 proc. wdrożyło innowacje procesowe. Problemem jest jednak nie tylko niski poziom wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój, lecz także zbyt mała wiedza na temat działań instytucji publicznych, które biorą na siebie część ryzyka związanego z inwestycjami firm w innowacyjność. Szansą na zmianę sytuacji są programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge VC i BRIdge Alfa.

Potrzeba zaangażowania firm w projekty innowacyjne

Co nowego wniesienie ustawa o innowacyjności Co nowego wniesienie ustawa o innowacyjności

Co nowego wniesienie ustawa o innowacyjności

Celem nowych przepisów jest usunięcie barier prawnych w wykonywaniu działalności innowacyjnej, wzmocnienie współpracy nauki z przedsiębiorcami oraz zwiększenie konkurencyjności szkół wyższych oraz innych jednostek naukowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski, jakie płyną z analizy uchwalonych przepisów.

Co nowego wniesienie ustawa o innowacyjności

Przydatna ankieta dla polskich startupów Przydatna ankieta dla polskich startupów

Przydatna ankieta dla polskich startupów

Ankieta jest przeznaczona dla założycieli i pracowników wyższego szczebla wszystkich startupów w Europie. Wyniki badania zostaną opublikowane w 2016 roku – będzie to obiektywny, kompleksowy raport na temat europejskich ekosystemów startupowych.

Przydatna ankieta dla polskich startupów

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Polskie start-upy coraz bardziej innowacyjne Polskie start-upy coraz bardziej innowacyjne

Polskie start-upy coraz bardziej innowacyjne

Potencjał biznesowy polskich start-upów jest bardzo duży. Potrzebują jednak wsparcia finansowego i merytorycznego. Młodym przedsiębiorcom brakuje bowiem wiedzy marketingowej oraz sieci kontaktów.  Otoczenie biznesowe dla takich przedsięwzięć szybko się jednak rozwija. Niezbędne do rozwoju wsparcie mogą znaleźć m.in. w programie BRIdge Alfa realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polskie start-upy coraz bardziej innowacyjne

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie