Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Student i doktorant pod rygorem regulaminu Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Kiedy student i doktorant mają obowiązek stosowania wewnętrznych regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej czy zasad komercjalizacji w szkołach wyższych?

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Czas przygotować się na patent jednolity Czas przygotować się na patent jednolity

Czas przygotować się na patent jednolity

Jednymi z rezultatów prac badawczo-rozwojowych są wynalazki, których ochronę może zapewnić patent krajowy, walidacja patentu europejskiego, a w niedalekiej przyszłości także jednolity patent europejski. Wybór jednej z metod będzie mieć duże znaczenie dla zakresu ochrony i kosztów ewentualnej egzekucji praw z patentu. Mimo że do wejścia w życie Jednolitego Sądu Patentowego (JSP) pozostało trochę czasu, to przedsiębiorcy powinni się przygotować i zadbać, by ich interesy nie zostały naruszone wskutek wprowadzenia nowych regulacji.

Czas przygotować się na patent jednolity

Polskie podmioty przetestują jednolity system ochrony patentowej Polskie podmioty przetestują jednolity system ochrony patentowej

Polskie podmioty przetestują jednolity system ochrony patentowej

Jeżeli prace nad uruchomieniem jednolitego systemu ochrony patentowej w Europie będą się odbywały zgodnie z harmonogramem, bieżący rok będzie obfitował w informacje kluczowe dla oceny ekonomicznej zasadności korzystania z tego systemu. Warto uważnie śledzić doniesienia na ten temat, gdyż rozstrzygane kwestie będą rzutowały na ocenę opłacalności występowania o jednolity efekt, a także na decyzję w sprawie wyłączania bądź niekompetencji UPC.

Polskie podmioty przetestują jednolity system ochrony patentowej

Podwyższenie kapitału celowej spółki akcyjnej Podwyższenie kapitału celowej spółki akcyjnej

Podwyższenie kapitału celowej spółki akcyjnej

Również w istniejącej spółce akcyjnej, powołanej w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, możliwe jest podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki wyników prac B + R.

Podwyższenie kapitału celowej spółki akcyjnej

Jakie są źródła finansowania spółki celowej? Jakie są źródła finansowania spółki celowej?

Jakie są źródła finansowania spółki celowej?

Finansowanie spółki może pochodzić z różnych źródeł, a w szczególności z kapitału zakładowego wnoszonego przez wspólników oraz wypracowanego zysku; uzyskanego z prowadzonej przez spółkę celową działalności.  

Jakie są źródła finansowania spółki celowej?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie