Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Nowe przepisy podatkowe ułatwią komercjalizację Nowe przepisy podatkowe ułatwią komercjalizację

Nowe przepisy podatkowe ułatwią komercjalizację

Od 3 listopada 2014 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pojawiły się nowe regulacje, których celem jest ułatwienie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Analogiczne rozwiązania przewiduje także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe przepisy podatkowe ułatwią komercjalizację

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od ang. Polish Space Agency). Jest to jedna z serii inicjatyw, które mają doprowadzić do zbudowania dobrej pozycji Polski w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych. Po akceptacji poprawek Senatu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Zgodnie z szacunkami ekspertów, POLSA mogłaby rozpocząć działalność już na początku przyszłego roku.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Jednostki badawcze, przedsiębiorcy i indywidualne podmioty rozważające dokonanie zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym powinny wziąć pod uwagę zmiany, które weszły w życie od 1 kwietnia br.

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie