Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od ang. Polish Space Agency). Jest to jedna z serii inicjatyw, które mają doprowadzić do zbudowania dobrej pozycji Polski w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych. Po akceptacji poprawek Senatu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Zgodnie z szacunkami ekspertów, POLSA mogłaby rozpocząć działalność już na początku przyszłego roku.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Jednostki badawcze, przedsiębiorcy i indywidualne podmioty rozważające dokonanie zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym powinny wziąć pod uwagę zmiany, które weszły w życie od 1 kwietnia br.

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Crowdfunding coraz popularniejszy Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, często wskazywany jest jako szansa na wypełnienie luki inwestycyjnej w sektorze innowacyjnym. W ślad za coraz większą popularnością portali crowdfundingowych wśród użytkowników Internetu idą wątpliwości regulatorów co do tego, czy istniejące przepisy w wystarczającym stopniu wyznaczają ramy prawne dla takiego finansowania.

Crowdfunding coraz popularniejszy

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie