Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od ang. Polish Space Agency). Jest to jedna z serii inicjatyw, które mają doprowadzić do zbudowania dobrej pozycji Polski w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych. Po akceptacji poprawek Senatu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Zgodnie z szacunkami ekspertów, POLSA mogłaby rozpocząć działalność już na początku przyszłego roku.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Jednostki badawcze, przedsiębiorcy i indywidualne podmioty rozważające dokonanie zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym powinny wziąć pod uwagę zmiany, które weszły w życie od 1 kwietnia br.

Większe zniżki w EPO dla jednostek badawczych

Crowdfunding coraz popularniejszy Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding coraz popularniejszy

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, często wskazywany jest jako szansa na wypełnienie luki inwestycyjnej w sektorze innowacyjnym. W ślad za coraz większą popularnością portali crowdfundingowych wśród użytkowników Internetu idą wątpliwości regulatorów co do tego, czy istniejące przepisy w wystarczającym stopniu wyznaczają ramy prawne dla takiego finansowania.

Crowdfunding coraz popularniejszy

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Dłuższa ochrona na podstawie SPC? Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Nowa praktyka brytyjskiego Urzędu Patentowego (UKIPO) pozwala na nieznaczne wydłużenie ochrony patentowej z tytułu SPC (dodatkowe prawo ochronne), jeśli pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zostało przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny