Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Działalność spółki badawczej

Zarządzanie spółką technologiczną Zarządzanie spółką technologiczną

Zarządzanie spółką technologiczną

Najlepszym rozwiązaniem, dotyczącym rozwoju nowej koncepcji przez powołanie spółki technologicznej, jest zatrudnienie profesjonalnego managera do zarządzania firmą.

Zarządzanie spółką technologiczną

Spółka spin-off w roli przedsiębiorstwa zależnego i niezależnego Spółka spin-off w roli przedsiębiorstwa zależnego i niezależnego

Spółka spin-off w roli przedsiębiorstwa zależnego i niezależnego

W jakich przypadkach spółki z o. o. typu spin-off będą spełniały przesłanki mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, przedsiębiorstw samodzielnych, przedsiębiorstw zależnych w szczególności, gdy wspólnikiem takiej spółki jest:  spółka celowa uczelni lub instytut PAN.

Spółka spin-off w roli przedsiębiorstwa zależnego i niezależnego

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Czerwiec to tradycyjny okres podsumowań w spółkach kapitałowych. Każda spółka powinna wówczas – o ile jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (a tak jest w większości przypadków), zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy. Dotyczy to również uczelnianych spółek celowych, które są co prawda powołane przede wszystkim w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, lecz działają w sposób zbliżony do „tradycyjnych” spółek kapitałowych.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Postanowienia umów lub statutów uczelnianych spółek celowych, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zazwyczaj nie zawierają odrębnych, niż wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień odnośnie roku obrotowego spółki.

Ważne terminy dla uczelnianych spółek celowych

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie