Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabycie własności intelektualnej

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

W ostatnich latach rynek farmaceutyczny doświadcza gwałtownych zmian. Złoty okres dla firm farmaceutycznych zaczął się kończyć na przełomie wieku. Można wskazać szereg krytycznych zjawisk zmieniających kształt branży farmaceutyczne.

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Czy w ramach realizacji badań w laboratoriach wybudowanych w Polsce z POIG priorytet mogą mieć badania np. podstawowe lub badania prowadzone przez właściciela laboratorium albo spółki komercjalizujące WI właściciela laboratorium? Czy to byłoby już naruszeniem przepisów? Czy cena rynkowa to tzw. „cena na kieszeń mieszkańca regionu/kraju" czy może europejska?

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych? Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Porozumienia w przedmiocie transferu technologii, w szczególności umowy licencyjne, podobnie jak wiele innych umów zawieranych codziennie w obrocie gospodarczym podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Zarządzanie prawami własności intelektualnej Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej to podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników, które mogą podlegać ochronie, nabycia, uzyskania i utrzymania ochrony praw do nich oraz dysponowanie prawami w celu uzyskania korzyści,

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

 

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez uczelnię nie może być jednak zupełnie dowolny – ustawa określa bowiem, w jakim zakresie spółka utworzona przez uczelnię może działać na rynku.

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Podczas tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może jednak pojawić się problem z wyceną tego składnika przedsiębiorstwa. Większego problemu nie ma bowiem z wyceną materialnych składników przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy w obrocie znajdują się aktywa podobne do...

Kapitał ludzki może być wkładem do spółki

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Wartości niematerialne i prawne są istotnym składnikiem aktywów danej jednostki. Niejednokrotnie decydują one o rentowności prowadzonej przez nią działalności, a tym samym możliwości rozwoju i podejmowania praw badawczo-rozwojowych w nowych kierunkach. Jednocześnie jednak z uwagi na niematerialny...

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Zbigniew Krzewiński
Zbigniew Krzewiński
Doktor nauk ekonomicznych
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Ulgi badawczo-rozwojowe a wydatki na analizy i opinie dotyczące prac B+R

Przykładem zagadnienia odmiennie ocenianego przez organy podatkowe jest możliwość zaklasyfikowania jako koszty kwalifikowalne w...

więcej
Zarządzanie spółką technologiczną

Najlepszym rozwiązaniem, dotyczącym rozwoju nowej koncepcji przez powołanie spółki technologicznej, jest zatrudnienie...

więcej
Nowe leki roślinne

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele jednostek badawczych w Polsce prowadzi badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które...

więcej