Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabycie własności intelektualnej

Modele licencyjne baz danych Modele licencyjne baz danych

Modele licencyjne baz danych

Bazy danych i ich treści, w zależności od spełnienia ustawowych warunków, mogą być chronione na kilka sposobów.

Modele licencyjne baz danych

Uwarunkowania tworzenia systemów telemedycznych Uwarunkowania tworzenia systemów telemedycznych

Uwarunkowania tworzenia systemów telemedycznych

Według szacunków BCC Research globalny rynek telemedyczny do 2016 roku miał rosnąć średniorocznie (CAGR) o 18,6% przekładając się na wartość 27,3 mld USD w 2016 r. Dane analityczne pokazują ogromną dynamikę rozwoju rynku telemedycznego, a z tym łączy się ogromne zainteresowanie inwestorów.

Uwarunkowania tworzenia systemów telemedycznych

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

W ostatnich latach rynek farmaceutyczny doświadcza gwałtownych zmian. Złoty okres dla firm farmaceutycznych zaczął się kończyć na przełomie wieku. Można wskazać szereg krytycznych zjawisk zmieniających kształt branży farmaceutyczne.

Leki biologiczne: nowa szansa dla firm farmaceutycznych

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Czy w ramach realizacji badań w laboratoriach wybudowanych w Polsce z POIG priorytet mogą mieć badania np. podstawowe lub badania prowadzone przez właściciela laboratorium albo spółki komercjalizujące WI właściciela laboratorium? Czy to byłoby już naruszeniem przepisów? Czy cena rynkowa to tzw. „cena na kieszeń mieszkańca regionu/kraju" czy może europejska?

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych? Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Porozumienia w przedmiocie transferu technologii, w szczególności umowy licencyjne, podobnie jak wiele innych umów zawieranych codziennie w obrocie gospodarczym podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Zarządzanie prawami własności intelektualnej Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej to podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników, które mogą podlegać ochronie, nabycia, uzyskania i utrzymania ochrony praw do nich oraz dysponowanie prawami w celu uzyskania korzyści,

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

 

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Uczelnie publiczne mogą tworzyć spółki prawa handlowego na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Cel spółki powołanej przez uczelnię nie może być jednak zupełnie dowolny – ustawa określa bowiem, w jakim zakresie spółka utworzona przez uczelnię może działać na rynku.

Nie tylko pieniądze wkładem do uczelnianej spółki

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie