Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ochrona wyników badań

Ochrona własności intelektualnej wymaga najczęściej podjęcia dodatkowych starań i to niezależnie od tego, do jakiej kategorii będzie zaliczać się dany wytwór stanowiący wyniki badań prac naukowych. Te dodatkowe działania polegają w szczególności na rejestracji wyniku badań określonych prac B+R w Urzędzie Patentowym RP lub innej instytucji (międzynarodowej, unijnej lub w analogicznym do UPRP organie w innym państwie, w którym PJB zamierza chronić swoje rozwiązanie).

Rejestracja jako warunek ochrony dotyczy w szczególności dóbr zaliczonych do własności przemysłowej (kategorii węższej niż własność intelektualna), tj.: 1) wynalazków, 2) wzorów użytkowych, 3) wzorów przemysłowych, 4) znaków towarowych, 5) oznaczeń geograficznych, 6) topografii układów scalonych.

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Nowe regulacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych mogą być istotne dla tych wnioskodawców, którzy planują wdrożenia i komercjalizację w oparciu o dane osobowe i dane biometryczne w 2018 r.

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Nowe leki roślinne Nowe leki roślinne

Nowe leki roślinne

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele jednostek badawczych w Polsce prowadzi badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które mogą stanowić substancje aktywne w lekach, wyrobach medycznych, suplementach diety lub żywności funkcjonalnej.

Nowe leki roślinne

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Jeżeli pracujemy nad technologią, której atrybuty związane są z wykorzystaniem składników naturalnych, ekologią, zdrowym stylem życia wówczas konieczne może być takie jej przygotowanie, aby w stosunkowo łatwy sposób uzyskać wszystkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia.

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające na jego oferowaniu do sprzedaży lub na dalszym wprowadzaniu do obrotu, o ile wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Sztandarowym przykładem wieloletnich prac rozwojowych jest wprowadzenie na rynek nowego leku opartego na opracowanej w danej jednostce badawczej nowej molekule lub grupie molekuł. Na tym przykładzie warto pokazać metodykę określania wartości tego typu projektów.

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Zasady udzielania ochrony patentowej leków regulują przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ochronę tę, ze względu specyfikę związków chemicznych, cechują pewne odmienności w porównaniu do pozostałych wynalazków.

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku? Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Przygotowując się do komercjalizacji rozwiązania, zwłaszcza jeżeli planujemy nawiązywanie współpracy z partnerem biznesowym, powinniśmy pamiętać, że już w czasie negocjacji warunków takiej współpracy może dojść do przekazania wrażliwych informacji dotyczących innowacyjnego rozwiązania.

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie