Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ochrona wyników badań

Ochrona własności intelektualnej wymaga najczęściej podjęcia dodatkowych starań i to niezależnie od tego, do jakiej kategorii będzie zaliczać się dany wytwór stanowiący wyniki badań prac naukowych. Te dodatkowe działania polegają w szczególności na rejestracji wyniku badań określonych prac B+R w Urzędzie Patentowym RP lub innej instytucji (międzynarodowej, unijnej lub w analogicznym do UPRP organie w innym państwie, w którym PJB zamierza chronić swoje rozwiązanie).

Rejestracja jako warunek ochrony dotyczy w szczególności dóbr zaliczonych do własności przemysłowej (kategorii węższej niż własność intelektualna), tj.: 1) wynalazków, 2) wzorów użytkowych, 3) wzorów przemysłowych, 4) znaków towarowych, 5) oznaczeń geograficznych, 6) topografii układów scalonych.

Nowe leki roślinne Nowe leki roślinne

Nowe leki roślinne

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele jednostek badawczych w Polsce prowadzi badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które mogą stanowić substancje aktywne w lekach, wyrobach medycznych, suplementach diety lub żywności funkcjonalnej.

Nowe leki roślinne

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Nowe regulacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych mogą być istotne dla tych wnioskodawców, którzy planują wdrożenia i komercjalizację w oparciu o dane osobowe i dane biometryczne w 2018 r.

Nowe regulacje w ochronie biometrycznych danych osobowych

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Jeżeli pracujemy nad technologią, której atrybuty związane są z wykorzystaniem składników naturalnych, ekologią, zdrowym stylem życia wówczas konieczne może być takie jej przygotowanie, aby w stosunkowo łatwy sposób uzyskać wszystkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia.

Oznaczenia bio i eko w komercjalizacji

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające na jego oferowaniu do sprzedaży lub na dalszym wprowadzaniu do obrotu, o ile wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Sztandarowym przykładem wieloletnich prac rozwojowych jest wprowadzenie na rynek nowego leku opartego na opracowanej w danej jednostce badawczej nowej molekule lub grupie molekuł. Na tym przykładzie warto pokazać metodykę określania wartości tego typu projektów.

Wycena projektów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich ryzyka

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Zasady udzielania ochrony patentowej leków regulują przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ochronę tę, ze względu specyfikę związków chemicznych, cechują pewne odmienności w porównaniu do pozostałych wynalazków.

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku? Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Przygotowując się do komercjalizacji rozwiązania, zwłaszcza jeżeli planujemy nawiązywanie współpracy z partnerem biznesowym, powinniśmy pamiętać, że już w czasie negocjacji warunków takiej współpracy może dojść do przekazania wrażliwych informacji dotyczących innowacyjnego rozwiązania.

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej
Finansowanie badań przez fundusze Venture Capital

W praktyce inwestorzy rzadko finansują prace badawcze, najczęściej są to prace dostosowawcze o bardzo aplikacyjnym charakterze.

więcej
Uzasadnienie outsourcingu i jakość usług związanych z komercjalizacją

Projekty badawcze zawierające elementy prac rozwojowych (lub nawet wdrożeniowych) bardzo często wymagają ciągłego odnoszenia...

więcej