Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie, związane z rezultatami badań naukowych lub prac rozwojowych, majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również wszelkie patenty i dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, prawa ochronne na oznaczenia geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, oraz prawa do zgłoszeń i prawa do dokonania zgłoszeń wyżej wymienionych przedmiotów praw własności przemysłowej, jak również prawa do baz danych, prawa do niezarejestrowanych oznaczeń odróżniających, prawa do oznaczeń przedsiębiorstw (firm), prawa do nazw handlowych, jak również wszelkie inne prawa na dobrach niematerialnych chronionych ustawowo, bez względu na to czy zostały zarejestrowane i opublikowane zgodnie z właściwymi przepisami.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

W prawie przewidziane są sytuacje, w których dozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające na jego oferowaniu do sprzedaży lub na dalszym wprowadzaniu do obrotu, o ile wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Wyczerpanie praw z patentu umożliwia dozwolone korzystanie z produktu

Jak skutecznie chronić własność intelektualną Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Dwie nowele ustawy Prawo własności przemysłowej, które weszły w życie odpowiednio 1 grudnia 2015 roku oraz 15 kwietnia 2016 roku, w diametralny sposób zmieniły sytuację osób zainteresowanych uzyskaniem praw własności intelektualnej.

Jak skutecznie chronić własność intelektualną

Wynalazki Wynalazki

Jakie są uprawnienia wynikające z patentu?

Wynalazki

Prawo autorskie Prawo autorskie

Prawo autorskie

Pracodawca, co do zasady, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Prawo autorskie

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie