Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Zasady udzielania ochrony patentowej leków regulują przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ochronę tę, ze względu specyfikę związków chemicznych, cechują pewne odmienności w porównaniu do pozostałych wynalazków.

Ochrona patentowa leków na odmiennych zasadach

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku? Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Przygotowując się do komercjalizacji rozwiązania, zwłaszcza jeżeli planujemy nawiązywanie współpracy z partnerem biznesowym, powinniśmy pamiętać, że już w czasie negocjacji warunków takiej współpracy może dojść do przekazania wrażliwych informacji dotyczących innowacyjnego rozwiązania.

Jak zabezpieczyć interesy wynalazcy w kontekście charakteru wynalazku?

Umowa konsorcjum Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Konsorcjum jest najczęściej występującą umową dotyczącą wspólnej realizacji projektów B+R

Umowa konsorcjum

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej w szczególny sposób regulują zasady udzielania ochrony patentowej na produkty lecznicze. Wynika to ze specyfiki związków chemicznych, które mimo że są trudne do odkrycia, to jednak dość często są łatwe do skopiowania.

Odmienności w zakresie ochrony patentowej leków

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Czerwiec to tradycyjny okres podsumowań w spółkach kapitałowych. Każda spółka powinna wówczas – o ile jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (a tak jest w większości przypadków), zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy. Dotyczy to również uczelnianych spółek celowych, które są co prawda powołane przede wszystkim w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, lecz działają w sposób zbliżony do „tradycyjnych” spółek kapitałowych.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu uczelnianej spółki celowej

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie