Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Co może współuprawniony z patentu? Co może współuprawniony z patentu?

Co może współuprawniony z patentu?

W prowadzenie badań naukowych i opracowywanie technologii coraz częściej zaangażowane są całe zespoły osób, które w różnym stopniu wnoszą wkład w finalny efekt prac, którym jest nowe rozwiązanie lub nowa technologia. Wskutek zaangażowania wielu podmiotów w prowadzenie wspólnych prac, może powstać pomiędzy uprawnionymi stosunek wewnętrzny, określany mianem wspólności lub współwłasności prawa. Więź ta może więc istnieć zarówno od chwili powstania wspólnego prawa (od stworzenia dzieła, na które może być udzielony patent), lecz może również powstać później, na skutek takich zdarzeń jak dziedziczenie czy sprzedaż udziału we wspólnym prawie.

Co może współuprawniony z patentu?

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

 

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Zakup efektów prac badawczo rozwojowych umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z wielu korzyści podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (odliczeniu nie podlegają zatem koszty wytworzenia nowych technologii we własnym zakresie). Odliczenia mogą wynieść maksymalnie do 50% wartości tych wydatków.

Innowacyjne przedsiębiorstwo korzysta z preferencji

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

W publikacji „Kilka sposobów dokapitalizowania spółki celowej” wskazano kilka możliwości, jakie mogą być wykorzystane w celu dokapitalizowania uczelnianej spółki celowej. Zastrzyk finansowy dla takiej spółki może mieć postać bezzwrotną (wniesienie wkładów na kapitał zakładowy lub na inne kapitały tworzone przez spółkę) lub zwrotną (pożyczka, a w określonych warunkach także dopłaty). Przed podjęciem decyzji na temat wyboru konkretnej formy dofinansowania

Przed dokapitalizowaniem spółki warto rozważyć skutki podatkowe

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie