Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Współpraca z PJB

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Systematyczny rozwój rynku kosmetyków powoduje, że wciąż jest miejsce dla nowych startup-ów, opartych na nowych, innowacyjnych technologiach oraz nowatorskich produktach. Branżę kosmetyczną tworzy również kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych oraz producentów opakowań.

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933) oraz ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767, z 2016 r. poz. 1311) wprowadziły kilka istotnych zmian dotyczących rozporządzania aktywami trwałymi (w tym nabytymi poprzez wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych).

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Ścieżka postępowania dla przedsięwzięć typu spin-off Ścieżka postępowania dla przedsięwzięć typu spin-off

Ścieżka postępowania dla przedsięwzięć typu spin-off

Model współpracy naukowca z wehikułem inwestycyjnym pozwala pomysłodawcom nowej technologii sprawdzić wstępne założenia swojego konceptu, przeprowadzić pogłębioną analitykę biznesową i inwestycyjną (ocena ryzyka na polu patentowym, wdrożeniowym, prawnym oraz zapotrzebowania rynkowego i otoczenia konkurencyjnego).

Ścieżka postępowania dla przedsięwzięć typu spin-off

Warranty subskrypcyjne skutecznym instrumentem w komercjalizacji B + R Warranty subskrypcyjne skutecznym instrumentem w komercjalizacji B + R

Warranty subskrypcyjne skutecznym instrumentem w komercjalizacji B + R

Warranty mogą być wykorzystywane jako instrument służący wynagradzaniu uczelni publicznej w związku z komercjalizacją wyników prac B + R dokonywaną przez pracownika naukowego, jeżeli uczelnia sama zaniecha lub zrezygnuje z komercjalizacji danego rozwiązania (art. 86f ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) lub gdy podejmuje komercjalizację samodzielnie i warranty zabezpieczają uczelni dodatkowe, oprócz wpływów z licencji, źródło dochodu na wypadek sprzedaży akcji spółki spin-off.

Warranty subskrypcyjne skutecznym instrumentem w komercjalizacji B + R

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Zbigniew Krzewiński
Zbigniew Krzewiński
Doktor nauk ekonomicznych
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Ulgi badawczo-rozwojowe a wydatki na analizy i opinie dotyczące prac B+R

Przykładem zagadnienia odmiennie ocenianego przez organy podatkowe jest możliwość zaklasyfikowania jako koszty kwalifikowalne w...

więcej
Zarządzanie spółką technologiczną

Najlepszym rozwiązaniem, dotyczącym rozwoju nowej koncepcji przez powołanie spółki technologicznej, jest zatrudnienie...

więcej
Nowe leki roślinne

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele jednostek badawczych w Polsce prowadzi badania nad substancjami pochodzenia roślinnego, które...

więcej