Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

Duża ustawa o innowacyjności

Dz.U.2017.2201

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Kodeks cywilny.

Dz.U.2017.459

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Rachunkowość.

Dz.U.2016.1047

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Rachunkowość.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie