Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

IPTPB3/423-180/13-2/PM

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem przez fundację uzyskanych dochodów w formie pożyczki na rzecz spółek kapitałowych, których zakres działalności polega na realizowaniu projektów związanych z

ILPP2/443-707/13-2/AKr

Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku udziału uczelni w realizacji Projektu, w tym przekazaniem Konsorcjantowi biznesowemu całości praw majątkowych.

IBPBI/2/423-648/13/AP

Koszty poniesione w trakcie badań przemysłowych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka jako koszty prac rozwojowych.

IBPBI/2/423-744/12/PC

Zwolnienie z podatku dochodowego wniesienia nieruchomości gruntowej w zamian za udziały w spółce prawa handlowego przez stowarzyszenie.

ILPP1/443-390/13-2/AW

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

ILPB4/423-196/13-2/MC

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej prac rozwojowych nabytego know-how.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie