Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

IPPP1/443-635/13-2/AP

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji.

IPPB3/423-185/12-2/JD

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe oraz poprzedzające je badania przemysłowe w momencie ich poniesienia.

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

ILPP2/443-1535/09-3/BA

Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonej na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

ILPB3/423-188/07-2/HS

Wydatki na opracowanie nowej technologii oraz uzyskanie atestu i certyfikatu jako koszt uzyskania przychodów.

IPPB5/423-752/09-4/AM

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki celowej i zwolnienie od podatku dochodu wydatkowanego na nabycie tego aportu.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny