Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prawo

IPTPB3/423-180/13-2/PM

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem przez fundację uzyskanych dochodów w formie pożyczki na rzecz spółek kapitałowych, których zakres działalności polega na realizowaniu projektów związanych z

IBPBI/2/423-648/13/AP

Koszty poniesione w trakcie badań przemysłowych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka jako koszty prac rozwojowych.

IBPBI/2/423-744/12/PC

Zwolnienie z podatku dochodowego wniesienia nieruchomości gruntowej w zamian za udziały w spółce prawa handlowego przez stowarzyszenie.

ILPP1/443-390/13-2/AW

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

ILPB4/423-196/13-2/MC

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w wartości początkowej prac rozwojowych nabytego know-how.

IPPP1/443-635/13-2/AP

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży praw i udzielenia licencji.

IPPB3/423-185/12-2/JD

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe oraz poprzedzające je badania przemysłowe w momencie ich poniesienia.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie