Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wzory i instrukcje

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin racjonalizacji może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę, w tym spółkę celową utworzoną przez uczelnię w celu prowadzenia wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Wspiera on innowacyjne projekty pracowników w ramach przedsiębiorstwa i może wspomóc oraz przyspieszyć wprowadzenie określonych rozwiązań.

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin znaku towarowego Regulamin znaku towarowego

Regulamin znaku towarowego

Niniejszy wzór regulaminu znaku towarowego stanowi przykład regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianego w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej.

Regulamin znaku towarowego

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Załączony wzór umowy stanowi umowę o prowadzenie negocjacji i o zachowaniu poufności. Może być on wykorzystany przez strony przed podjęciem współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (np. przed podpisaniem umowy głównej o wspólne prowadzenie lub o wykonanie prac badawczo-rozwojowych).

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Przedmiotem umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego będzie patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji jako prawa nadające się do gospodarczej eksploatacji. Plusem ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych jest to, że korzystają one z silnej ochrony prawnej, zbliżonej do własności, co powinno przemawiać za szerszym ich wykorzystaniem w ramach obrotu technologią.

Umowa o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na prawie wyłącznym

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych może być zawarta pomiędzy różnymi podmiotami, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, wyłącznie pomiędzy jednostkami naukowymi lub wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami.

Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Umowa konsorcjum Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Konsorcjum jest najczęściej występującą umową dotyczącą wspólnej realizacji projektów B+R

Umowa konsorcjum

Umowa licencji Umowa licencji

Umowa licencji

Warto prześledzić dokładnie ścieżkę komercjalizacji z udzieleniem licencji aby ukształtować wzajemne prawa i obowiązki z tytułu licencji na wyniki prac B+R.

Umowa licencji

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny