Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wzory i instrukcje

Umowa wspólników z komentarzem Umowa wspólników z komentarzem

Ogromna przewaga umowy wspólników nad umową spółki (statutem) polega na możliwości zachowania tego porozumienia w poufności, podczas gdy umowa spółki (statut) jest jawna (z uwagi na złożenie jej w sądowych aktach rejestrowych spółki).

Umowa wspólników z komentarzem

Umowa wniesienia aportu z komentarzem Umowa wniesienia aportu z komentarzem

Umowa spółki powinna zawierać postanowienia dotyczące wniesienia wkładów wspólników. Przepisy KSH nie definiują pojęcia wkładu. Mając na uwadze przedmiot wkładu możemy podzielić go w szczególności na wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny (aport).

Umowa wniesienia aportu z komentarzem

Umowa spółki spin-off z komentarzem Umowa spółki spin-off z komentarzem

Spółka spin-off, z uwagi na brak odrębnych regulacji, tworzone są w sposób przewidziany dla spółek prawa handlowego, zgodnie z przepisami KSH.

Umowa spółki spin-off z komentarzem

Umowa wspólności patentu Umowa wspólności patentu

Pomimo istnienia normatywnego modelu wspólności patentu i prawa do patentu w celu lepszej organizacji stosunku wewnętrznego pomiędzy współuprawnionymi wskazane jest zawarcie umowy określającej szczegółowo stosunek wewnętrzny pomiędzy współuprawnionymi.

Umowa wspólności patentu

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin racjonalizacji może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę, w tym spółkę celową utworzoną przez uczelnię w celu prowadzenia wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Wspiera on innowacyjne projekty pracowników w ramach przedsiębiorstwa i może wspomóc oraz przyspieszyć wprowadzenie określonych rozwiązań.

Regulamin racjonalizacji przedsiębiorcy

Regulamin znaku towarowego Regulamin znaku towarowego

Regulamin znaku towarowego

Niniejszy wzór regulaminu znaku towarowego stanowi przykład regulaminu wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy przewidzianego w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej.

Regulamin znaku towarowego

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Załączony wzór umowy stanowi umowę o prowadzenie negocjacji i o zachowaniu poufności. Może być on wykorzystany przez strony przed podjęciem współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (np. przed podpisaniem umowy głównej o wspólne prowadzenie lub o wykonanie prac badawczo-rozwojowych).

Umowa o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie