Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Ulgi badawczo-rozwojowe a...

Przykładem zagadnienia odmiennie ocenianego przez organy podatkowe jest możliwość zaklasyfikowania jako koszty kwalifikowalne w ramach ulgi...

Ulgi badawczo-rozwojowe a...
Wykorzystanie licencji...
Zarządzanie spółką...
Wartości niematerialne i...
Wszystkie aktualności

Instytuty naukowe

Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce

Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce

W praktyce komercjalizacji wyników badań wzór użytkowy bywa określany jako „młodszy brat patentu” – głównie ze względu na możliwość wyboru tej formy ochrony w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uzyskania patentu na wynalazek.

Patent a prawo ochronne na wzór użytkowy w praktyce

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny