Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy opublikowane 30 grudnia 2016 roku tj.: ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obie ustawy zmieniają w istotny sposób procedury związane z czynnościami w zakresie komercjalizacji oraz notyfikacji i pozwoleń z nimi związanych.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Dzięki przyjętej przez rząd małej ustawie o innowacyjności ma przyspieszyć współpraca między uczelniami a przedsiębiorcami. Firmy będą mogły liczyć na ulgi podatkowe, a uczelnie – na dodatkowe środki i ułatwienia w prowadzeniu innowacyjnej działalności. Spadek polskich uczelni do piątej setki światowego rankingu to dowód na to, że potrzeba reform – przekonuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) ma zapewnić Wyszehradzki Instytut Patentowy, który zacznie działać od lipca - poinformowała we wtorek prezes Urzędu Patentowego (UP) RP, Alicja Adamczak.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

Choć liczba wynalazków opatentowanych przez instytuty badawcze w latach 2010-2013 wzrosła dwukrotnie, to tylko 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce - wynika z raportu NIK o instytutach badawczych, przedstawionego w środę w Sejmie.

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Zasady, na jakich udzielenie wsparcia w ramach otwartych innowacji będzie możliwe zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2067), które weszło w życie w dniu 9 grudnia 2015 r.

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Nowe przepisy, regulujące tzw. preproporcję, będą mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Już z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych. Zmiany te są jednym z przejawów szerszych zmian, mających na celu pobudzenie przepływu wyników prac B + R pomiędzy światem nauki a biznesu; zostały one wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767)

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny