Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy opublikowane 30 grudnia 2016 roku tj.: ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Obie ustawy zmieniają w istotny sposób procedury związane z czynnościami w zakresie komercjalizacji oraz notyfikacji i pozwoleń z nimi związanych.

Notyfikacje i pozwolenia na czynności związane z komercjalizacją wyników badań na uczelniach, w instytutach badawczych i w instytutach PAN w 2017 roku

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Dzięki przyjętej przez rząd małej ustawie o innowacyjności ma przyspieszyć współpraca między uczelniami a przedsiębiorcami. Firmy będą mogły liczyć na ulgi podatkowe, a uczelnie – na dodatkowe środki i ułatwienia w prowadzeniu innowacyjnej działalności. Spadek polskich uczelni do piątej setki światowego rankingu to dowód na to, że potrzeba reform – przekonuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i zachęty dla naukowców.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) ma zapewnić Wyszehradzki Instytut Patentowy, który zacznie działać od lipca - poinformowała we wtorek prezes Urzędu Patentowego (UP) RP, Alicja Adamczak.

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazków będzie łatwiejsza

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie