Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

Choć liczba wynalazków opatentowanych przez instytuty badawcze w latach 2010-2013 wzrosła dwukrotnie, to tylko 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce - wynika z raportu NIK o instytutach badawczych, przedstawionego w środę w Sejmie.

NIK: instytuty badawcze wdrażają 20 proc. swoich patentów

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Zasady, na jakich udzielenie wsparcia w ramach otwartych innowacji będzie możliwe zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2067), które weszło w życie w dniu 9 grudnia 2015 r.

Pomoc publiczna możliwa również na otwarte innowacje

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Nowe przepisy, regulujące tzw. preproporcję, będą mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Preproporcja nie powinna zaszkodzić jednostkom naukowym nastawionym na komercjalizację

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Już z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych. Zmiany te są jednym z przejawów szerszych zmian, mających na celu pobudzenie przepływu wyników prac B + R pomiędzy światem nauki a biznesu; zostały one wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767)

Od nowego roku nowe zasady dysponowania mieniem jednostek naukowych

Październik miesiącem sprzyjającym innowacjom Październik miesiącem sprzyjającym innowacjom

Październik miesiącem sprzyjającym innowacjom

Październik 2015 r. okazuje się być miesiącem sprzyjającym przyjmowaniu zmian w prawie, dotyczących zarówno funkcjonowania innowacji, wymiany myśli technologicznej pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym, jak i funkcjonowania jednostek naukowych.

Październik miesiącem sprzyjającym innowacjom

Nowelizacja prawa własności przemysłowej przyjęta przez Sejm Nowelizacja prawa własności przemysłowej przyjęta przez Sejm

Nowelizacja prawa własności przemysłowej przyjęta przez Sejm

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona zmiana, w razie jej przyjęcia przez Senat RP i podpisania przez Prezydenta, przyniesie istotne zmiany w ochronie praw na dobrach niematerialnych.

Nowelizacja prawa własności przemysłowej przyjęta przez Sejm

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Od 19 października 2014 r. obowiązuje jednak nowa treść art. 91 ust. 2 ustawy PZP, która stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Zamawiający może postawić na kryterium innowacyjności w postępowaniu PZP

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie