Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Powstaje Polska Agencja Kosmiczna Powstaje Polska Agencja Kosmiczna

Powstaje Polska Agencja Kosmiczna

Już niebawem na naukowej mapie Polski powinna pojawić się nowa instytucja (agencja wykonawcza) o nazwie Polska Agencja Kosmiczna (w skrócie „POLSA”). Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r. Sejm RP uchwalił bowiem ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, której celem ma być realizacja zadań państwa polskiego w zakresie badań przestrzeni kosmicznej i ich wykorzystania w rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania, m.in. dla celów użytkowych, przemysłowych oraz naukowych w ramach różnego rodzaju programów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Powstaje Polska Agencja Kosmiczna

Zamawiający zawiąże partnerstwo innowacyjne z wykonawcą Zamawiający zawiąże partnerstwo innowacyjne z wykonawcą

Zamawiający zawiąże partnerstwo innowacyjne z wykonawcą

Po implementacji do polskiego porządku prawnego nowej dyrektywy zamówieniowej zamawiający w ramach partnerstwa innowacyjnego będzie mógł wybrać wykonawcę, który opracuje i sprzeda zamawiającemu innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowalną.

Zamawiający zawiąże partnerstwo innowacyjne z wykonawcą

Uwolnienie zamówień publicznych w nauce coraz bliżej Uwolnienie zamówień publicznych w nauce coraz bliżej

Uwolnienie zamówień publicznych w nauce coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że postulowane przez środowiska naukowe zmiany w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych już wkrótce staną się rzeczywistością. W dniu 7 lutego 2014 r. Sejm uchwalił bowiem ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym m. in. ustawy o zasadach finansowania nauki, która w pewnym zakresie będzie regulować udzielanie zamówień publicznych w nauce.

Uwolnienie zamówień publicznych w nauce coraz bliżej

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Pomimo, że podstawowym celem funkcjonowania jednostek naukowych co do zasady nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, to niekiedy działalność prowadzona przez jednostkę naukową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Nowe terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

Jednolity patent jeszcze nie teraz Jednolity patent jeszcze nie teraz

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Przewidywane na początek 2014 r. wprowadzenie w życie systemu jednolitego patentu przesunie się w czasie. Przede wszystkim podpisana 19 lutego 2013 r. umowa o Jednolitym Sądzie Patentowym wymagająca ratyfikacji minimum 13 państw, w tym Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, została ratyfikowana jedynie przez Austrię.

Jednolity patent jeszcze nie teraz

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny