Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Coraz rzadziej wynalazek ma jednego twórcę. Nad skomplikowanymi i zaawansowanymi rozwiązaniami głowią się zespoły badawcze lub grupy projektowe. Jak określić prawa do wynalazku, który ma wielu ojców?

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Czy uczelnie publiczne lub inne jednostki naukowe mogą korzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego na cele związane z prowadzeniem badań naukowych? Jak pokazuje przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostki naukowe mogą korzystać z tej formy współpracy nauki i biznesu. Zakres celów...

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Uczelnia ma możliwość powierzenia spółce celowej obowiązku zarządzania prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji. Powierzenie tych zadań powinno zostać dokonane w formie umowy, zawartej pomiędzy rektorem a spółką celową.

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Podobnie jak w przypadku publikacji naukowych, tak dla dokumentów patentowych (zgłoszenia i patenty) również istnieje system zliczania cytowań. Bazy danych patentowych udostępniają statystyki dotyczące dokumentów cytowanych i cytujących interesujący nas patent czy zgłoszenie.

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Nowelizacja ustawy nie zagrozi autonomii uczelni Nowelizacja ustawy nie zagrozi autonomii uczelni

Nowelizacja ustawy nie zagrozi autonomii uczelni

Rektorzy polskich uczelni niepokoją się, że pewne zapisy w planowanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mogą osłabić autonomię szkół wyższych. Resort nauki uspokaja jednak, że jego intencją jest wspieranie samorządności uczelni.

Nowelizacja ustawy nie zagrozi autonomii uczelni

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie