Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komercjalizacja bezpośrednia

Transfer własności intelektualnej do spółki odbywa się  najczęsciej poprzez sprzedaż własności intelektualnej. Udzielanie licencji na korzystanie z wyników (rezultatów) badań wiąże się z szeregiem aspektów ksiegowych i podatkowych. W przypadku transakcji związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (nowy art. 19a ust. 1 ustawy o VAT), bez względu na to kiedy zostanie wystawiona faktura.

Sprzedaż i licencja praw naukowych związana jest z nowym rozwiązaniem prawnym polegającym na zawarciu umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami pomiędzy naukowcem a uczelnią.

Na podstawie Umowy Uczelnia przenosi na Pracownika naukowego wszelkie prawa przysługujące Uczelni w stosunku do Wyników Badań naukowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami/do Wyników Prac rozwojowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami, zgodnie z postanowieniami art. 86d-h Prawa o szkolnictwie wyższym.

Przedmiotem umowy mogą być zarówno wyniki badań naukowych jak i wyniki prac rozwojowych (oraz związany z tymi wynikami know-how). Umowę należy zawrzeć w odniesieniu do tych kategorii, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Modele opłat licencyjnych Modele opłat licencyjnych

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model był zarówno atrakcyjny dla potencjalnego licencjobiorcy, jak i umożliwiał elastyczne przygotowanie do zawarcia umowy

Modele opłat licencyjnych

Regulamin zarządzania PWI Regulamin zarządzania PWI

Regulamin zarządzania PWI

Opracowując regulamin zarzadzania PWI należy zwrócić uwagę na relacje PJB z innymi podmiotami i uczestniczącymi w transferze wyników prac B+R.

Regulamin zarządzania PWI

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Czy w ramach realizacji badań w laboratoriach wybudowanych w Polsce z POIG priorytet mogą mieć badania np. podstawowe lub badania prowadzone przez właściciela laboratorium albo spółki komercjalizujące WI właściciela laboratorium? Czy to byłoby już naruszeniem przepisów? Czy cena rynkowa to tzw. „cena na kieszeń mieszkańca regionu/kraju" czy może europejska?

Ustalenie ceny rynkowej usług świadczonych przez laboratoria

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

W przypadku sprzedaży praw badawczych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych? Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Porozumienia w przedmiocie transferu technologii, w szczególności umowy licencyjne, podobnie jak wiele innych umów zawieranych codziennie w obrocie gospodarczym podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Rodzaje licencji Rodzaje licencji

Rodzaje licencji

Umowy licencyjne pozwalają na różne ukształtowanie relacji między licencjodawcą a licencjobiorcą. Cechy licencji różnią się także nieznacznie w przypadku poszczególnych praw własności intelektualnej. Zasadniczo jednak każda licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu tych praw.

Rodzaje licencji

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie