Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komercjalizacja pośrednia

Wniesienie aportem wartości materialnych i prawnych następuje w zamian za uzyskanie udziałów lub akcji spółki. W wyniku aportu własności intelektualnej do spółki instytut moze utracić wpływ na prace badawcze ale równie dobrze może być stroną kontrolującą powstałą spółkę. Wniesienie praw do wyników prac B+R do spólki kapitałowej skutkuje powstaniem przychodu po stronie Instytutu.

Status PJB w spółce kapitałowej Status PJB w spółce kapitałowej

Status PJB w spółce kapitałowej

Zasada wyłączenia odpowiedzialności wspólnika spółki kapitałowej pozwala na prowadzenie działalności nastawionej na zysk bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności ponad wartość wkładu wniesionego do spółki. Z tego powodu spółki kapitałowe powinny być preferowaną formą spółek zakładanych przez podmioty publiczne.

Status PJB w spółce kapitałowej

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Państwowe Jednostki Badawcze mogą tworzyć spółki handlowe (przy czym instytuty badawcze mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe). Spółkami handlowymi są spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Rodzaje spółek, które mogą być tworzone przez PJB z podmiotem prywatnym

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Algorytmy (tele)medyczne – stan obecny i perspektywy

Technologicznym przykładem na efektywne zastosowanie algorytmów medycznych (opartych na urządzeniach medycznych) może być...

więcej
Zmiany w regulacjach dotyczących wyrobów medycznych w Unii Europejskiej i ich wpływ na komercjalizację wyników badań

Wyroby medyczne i leki są bardzo często rozważaną ścieżką komercjalizacji wyników badań nie tylko w uczelniach  medycznych, ale...

więcej
Nowe zasady działania na rynku farmaceutycznym i ich wpływ na strategie sprzedaży nowych produktów

Nowe Prawo farmaceutyczne  wprowadza istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na strategie sprzedaży, zwłaszcza nowych produktów.

więcej