Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabywanie praw do wyników B+R

Instytut może stosować różne metody nabywania praw do wyników B+R. Aspekty księgowe i prawne nabywania praw przez Instytuty wiążą się z charakterem pozyskiwania przez Instytut wartości niematerialnych i prawnych. Instytut powinien nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych właściwie zaewidencjonować.

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

PJB ustala wartość współczynnika sktruktury sprzedaży jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi PJB przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie PJB.

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie