Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Organizacja komercjalizacji B+R

Instytuty naukowe PAN, Instytut badawczy jako instytucje realizujące komercjalizację badań nają obowiązek informowania o komercjalizacji B+R. Zakładanie spółki przez Instytut wymaga spełnienia wymagań organizacyjno prawnych oraz uzyskania stosownych zgód organów nadrzędnych. Nowelizacja przepisów z 1 października 2014 r. wprowadziła mniej rygorystyczne zasady uzyskiwania zgody na komercjalizację wyników badań.

Strategia marketingowa jednostki badawczej Strategia marketingowa jednostki badawczej

Strategia marketingowa jednostki badawczej

Skuteczna działalność rynkowa wymaga od jednostek badawczych zastosowania strategicznego podejścia do zadań związanych z marketingiem usług własnych. Istota zmiany leży także w tym by w działaniach skierowanych na rynek jednostki badawcze nie ograniczały się jedynie do działań z zakresu PR.

Strategia marketingowa jednostki badawczej

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Zarówno ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933 – zwana małą ustawą o innowacyjności) jak i ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767, z 2016 r. poz. 1311) doprecyzowują niektóre wymogi formalne związane z wykonywaniem przez instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk i szkoły wyższe czynności związanych z komercjalizacją wyników badań.

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933) oraz ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767, z 2016 r. poz. 1311) wprowadziły kilka istotnych zmian dotyczących rozporządzania aktywami trwałymi (w tym nabytymi poprzez wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych).

Wycena technologii B+R i jej funkcje praktyczne

Pojęcie komercjalizacji Pojęcie komercjalizacji

Pojęcie komercjalizacji

Termin „komercjalizacja” nie posiada definicji legalnej, zdefiniowaniem tego pojęcia zajęła się jednak doktryna. I tak w piśmiennictwie wskazuje się, że komercjalizacja to „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału” (Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 39).

Pojęcie komercjalizacji

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

W niektórych przypadkach transfer technologii może podlegać restrykcjom. Dotyczy to sytuacji, gdy przekazywana jest technologia służąca do produkcji, rozwoju i użytkowania tzw. towarów o znaczeniu strategicznym, czyli towarów podwójnego zastosowania oraz uzbrojenia.

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Modelowy regulamin zarządzania core facility Modelowy regulamin zarządzania core facility

Modelowy regulamin zarządzania core facility

W załączeniu zaprezentowano kluczowe warunki organizacyjne, których spełnienie powinno sprzyjać efektywnemu zarządzaniu infrastrukturą badawczą w ramach core facility – zarówno w kontekście wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Modelowy regulamin zarządzania core facility

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie