Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Czy wydatki poniesione w związku z projektem badawczym/rozwojowym, który zostanie zaniechany, mogą  zostać uznane za koszt podatkowy w przypadku zaniechania badań?

Zaniechanie inwestycji lub komercjalizacji

Rodzaje i definicje IP Rodzaje i definicje IP

Rodzaje i definicje IP

W Polsce pojęcie własności intelektualnej obejmuje: Prawa autorskie i licencje (chronione przez prawo cywilne), patenty (chronione przez prawo własności przemysłowej), znaki towarowe (chronione przez prawo własności przemysłowej).

Rodzaje i definicje IP

Rejestracja wyników B+R Rejestracja wyników B+R

Rejestracja wyników B+R

Czy koszty poniesione w związku z rejestracją pomysłu/wynalazku mogą być kosztem podatkowym  dla PJB?

Rejestracja wyników B+R

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

PJB ustala wartość współczynnika sktruktury sprzedaży jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi PJB przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie PJB.

Współczynnik struktury sprzedaży w transakcjach B+R

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Wykorzystanie odpadów do produkcji żywności

Sposoby ponownego wykorzystania odpadów są oczekiwanym przez producentów kierunkiem badań nad nowymi technologiami, szczególnie w...

więcej
Wartość technologii a postępowanie dotyczące komercjalizacji wyników badań

Wartość technologii jest silnie skorelowana ze stopniem jej rozwoju i jest to niezależne od przyjętej ścieżki komercjalizacji....

więcej
Rola prototypu w badaniach, pracach rozwojowych i komercjalizacji

Budowa prototypu w praktyce pozwala sprawdzić wiele przyjętych w badaniach założeń oraz zweryfikować poprawność zaplanowanego...

więcej