Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Z księgowego punktu widzenia wyniki prac B+R po spełnieniu pewnych kryteriów  mogą stanowić składnik wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne są prezentowane w bilansie jako składniki aktywów trwałych, dlatego istotne jest zdefiniowanie pojęcia aktywa.

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

W niektórych przypadkach transfer technologii może podlegać restrykcjom. Dotyczy to sytuacji, gdy przekazywana jest technologia służąca do produkcji, rozwoju i użytkowania tzw. towarów o znaczeniu strategicznym, czyli towarów podwójnego zastosowania oraz uzbrojenia.

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Modelowy regulamin zarządzania core facility Modelowy regulamin zarządzania core facility

Modelowy regulamin zarządzania core facility

W załączeniu zaprezentowano kluczowe warunki organizacyjne, których spełnienie powinno sprzyjać efektywnemu zarządzaniu infrastrukturą badawczą w ramach core facility – zarówno w kontekście wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Modelowy regulamin zarządzania core facility

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Od 1 października 2014 roku do uchwalenia regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej zobowiązane są także instytuty PAN (art. 55 ust. 2 pkt 7) ustawy o PAN) oraz instytuty badawcze (art. 24a ust. 1a ustawy o instytutach badawczych). Jednak minimalny zakres tych regulaminów różni się od zakresu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej nie tylko na uczelni

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

W przypadku sprzedaży praw badawczych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Rola prototypu w badaniach, pracach rozwojowych i komercjalizacji

Budowa prototypu w praktyce pozwala sprawdzić wiele przyjętych w badaniach założeń oraz zweryfikować poprawność zaplanowanego...

więcej
Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Finansowanie centrów transferu technologii z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Zbliża się koniec roku i warto również zaznaczyć, że przeznaczenie 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału...

więcej