Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Z księgowego punktu widzenia wyniki prac B+R po spełnieniu pewnych kryteriów  mogą stanowić składnik wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne są prezentowane w bilansie jako składniki aktywów trwałych, dlatego istotne jest zdefiniowanie pojęcia aktywa.

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowości

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

W niektórych przypadkach transfer technologii może podlegać restrykcjom. Dotyczy to sytuacji, gdy przekazywana jest technologia służąca do produkcji, rozwoju i użytkowania tzw. towarów o znaczeniu strategicznym, czyli towarów podwójnego zastosowania oraz uzbrojenia.

Technologia podwójnego zastosowania poddana kontroli obrotu

Modelowy regulamin zarządzania core facility Modelowy regulamin zarządzania core facility

Modelowy regulamin zarządzania core facility

W załączeniu zaprezentowano kluczowe warunki organizacyjne, których spełnienie powinno sprzyjać efektywnemu zarządzaniu infrastrukturą badawczą w ramach core facility – zarówno w kontekście wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

Modelowy regulamin zarządzania core facility

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie