Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych? Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Porozumienia w przedmiocie transferu technologii, w szczególności umowy licencyjne, podobnie jak wiele innych umów zawieranych codziennie w obrocie gospodarczym podlegają ocenie z punktu widzenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czego unikać w umowach komercjalizacyjnych?

Dotacje na działalność statutową PJB a VAT Dotacje na działalność statutową PJB a VAT

Dotacje na działalność statutową PJB a VAT

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o VAT (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT), do podstawy opodatkowania czynności opodatkowanych VAT (np. polegających na komercjalizacji wyników prac B+R) doliczane są otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) usług świadczonych przez PJB.

Dotacje na działalność statutową PJB a VAT

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

W przypadku tzw. wydatków ogólnych, które mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi (np. komercyjnym zbyciem praw do prac B+R) oraz czynnościami zwolnionymi (np. usługami edukacyjnymi), podatek naliczony, poniesiony w związku z zakupami, podlega odliczeniu w takiej części, jaką proporcjonalnie można przypisać do działalności opodatkowanej.

Odliczanie podatku VAT w działalności jednostki

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Instytuty badawcze należą do Państwowych Jednostek Badawczych i posiadają osobowość prawną. Na gruncie przepisów podatkowych oznacza to, że podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozliczanie podatku CIT w jednostkach badawczych

Rodzaje licencji Rodzaje licencji

Rodzaje licencji

Umowy licencyjne pozwalają na różne ukształtowanie relacji między licencjodawcą a licencjobiorcą. Cechy licencji różnią się także nieznacznie w przypadku poszczególnych praw własności intelektualnej. Zasadniczo jednak każda licencja upoważnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu tych praw.

Rodzaje licencji

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ustalenie roli powinno zależeć od projektu i zakresu, w jakim pracownik naukowiec powinien zaangażować się w spółkę, aby osiągnąć zamierzone rezultaty, a z drugiej strony zabezpieczyć interes swojej jednostki macierzystej (know-how itd).

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie