Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Zgodnie z przyjętą koncepcją komercjalizacji sensu largo, zanim PJB przystąpi do komercjalizacji wyników prac B+R, musi najpierw uzyskać prawa do tych wyników, co wiąże się z poniesieniem stosownych kosztów. Ustalenie, o jakie koszty chodzi oraz jak powinny one zostać ujęte w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma fundamentalne znaczenie przy określeniu wielkości dochodu PJB z komercjalizacji wyników prac B+R.

Kwalifikacja podatkowa poszczególnych form pozyskania praw do wyników prac B+R przez PJB

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie