Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Finanse publiczne.

Stan prawny: 10 listopada 2017 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Finanse publiczne.

Sprawozdawczość budżetowa.

Dz.U.2016.1015

Rozporządzenie Minister Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Sprawozdawczość budżetowa.

Polska Akademia Nauk.

Stan prawny: 12 października 2017 r.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Polska Akademia Nauk.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie