Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interpretacje

ILPP2/443-1535/09-3/BA

Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonej na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

ILPB3/423-188/07-2/HS

Wydatki na opracowanie nowej technologii oraz uzyskanie atestu i certyfikatu jako koszt uzyskania przychodów.

IPPB5/423-752/09-4/AM

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki celowej i zwolnienie od podatku dochodu wydatkowanego na nabycie tego aportu.

ITPB1/415-74/10/WM

Zasady kwalifikacji wydatków poniesionych na realizację projektów celowych jako wartości niematerialnych i prawnych.

IBPBI/2/423-1331/09/PC

Zwolnienie z opodatkowania kwoty pozostałej z roku poprzedniego na pokrycie kosztów podatkowych nie znajdujących odzwierciedlenia w dochodach z bieżącego roku.

ITPP2/443-359/10/AJ

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny