Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W ramach inicjatywy BRIdge INFO współpracujemy z następujacymi podmiotami:

CoWinners Sp. z o.o.

specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych

DENTONS

zespół Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Telekomunikacji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmują się doradztwem i postępowaniami spornymi w sprawach dotyczących własności intelektualnej, obejmujących w szczególności ochronę technologii.

Bird&Bird

eksperci w dziedzinie prawa technologii i ochrony własności intelektualnej. Doradzają ośrodkom badawczym i naukowym. Posiadają bogate doświadczenie transakcyjne w projektach związanych z transferem technologii, wdrażaniem systemów informatycznych, outsourcingiem, inwestycjami w złożone rozwiązania techniczne.

PwC

uczestniczą w przedsięwzięciu BRIdge Mentor realizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem oferującym kompleksowe wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o

zajmują się doradztwem w zakresie podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowania międzynarodowego w aspekcie procesów komercjalizacji prac B+R.

JWP Rzecznicy patentowi

specjaliści kompleksowej obsługi firm krajowych i zagranicznych w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, domeny internetowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawa autorskie oraz ochronę nazw firm. Kancelaria może wykazać się szczególnie bogatym doświadczeniem z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej podmiotów działających w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym, biotechnologicznym, chemicznym, a także telekomunikacyjnym, informatycznym, samochodowym, odzieżowym i spożywczym.

Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy

posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, Państwowych Jednostek Badawczych oraz organów kontroli państwowej. Łączą wiedzę prawniczą z zakresu prawa związanego z nauką polską i prawa handlowego.

Kancelaria BSBI legal & tax

dysponują szerokim doświadczeniem w zakresie zaawansowanych metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii oprogramowania (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne) oraz przeprowadzają badania due diligence ryzyk prawnych w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony informacji, transferu nowych technologii, a także oceny prawnej programów lojalnościowych i motywacyjnych.

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie