Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Publikacje dla praktyków

Opis i zamówienie

Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R

signleImage

Wydanie pierwsze

Ilość stron: 104

Format: A5

ISBN: 978-83-936422-2-9

Egzemplarz bezpłatny

Treść poradnika została przygotowana z myślą o służbach księgowych Państwowych Jednostek Badawczych, a także ich spółek zależnych oraz spółek-beneficjentów.

Poradnik opracowano w oparciu o aktualne przepisy, w szczególności o Ustawę o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości i ich interpretacje. W kwestiach nieregulowanych w polskich przepisach o rachunkowości odwołano się do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. W opracowaniu uwzględniono uwagi zgłaszane przez praktyków, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb odbiorców.

Wersje papierową ze wskazaniem ilości egzemplarzy zamów przez rejestrację lub logowanie:

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Definicje i stosowane skróty
3. Klasyfikacja prac badawczo-rozwojowych z perspektywy księgowej
4.1. Prace badawcze i rozwojowe – rozróżnienie
4.2. Ujęcie księgowe prac badawczych
4.3. Ujęcie księgowe prac rozwojowych
4.4. Kapitalizacja prac rozwojowych
4.4.1. Kryteria kapitalizacji
4.4.2. Koszty podlegające aktywowaniu
4.4.3. Moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji
4.4.4. Kapitalizacja późniejszych nakładów
4.4.5. Elementy materialne i niematerialne
4.4.6. Późniejsza wycena
4.4.7. Utrata wartości prac rozwojowych
4.4.7.1. Procedura ustalania utraty wartości
4.4.7.2. Krok 1 – Przesłanki utraty wartości
4.4.7.3. Krok 2 – Ustalenie obiektów oceny utraty wartości
4.4.7.4. Krok 3 – Ocena, czy nastąpiła utrata wartości oraz ustalenie ewentualnego odpisu aktualizującego
4.5. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych sfinansowanych z dotacji
4.6. Produkty powstałe przy wykorzystaniu prac rozwojowych, przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży
5. Prowadzenie prac na zlecenie
6. Komercjalizacja w formie licencji
7. Komercjalizacja pośrednia – aport
7.1. Wniesienie aportu z perspektywy jednostki wnoszącej aport
7.1.1. Wniesienie prac B+R aportem w zamian za udziały w jednostce, nad którą wnoszący nie ma kontroli, współkontroli czy znaczącego wpływu
7.1.2. Wniesienie wyników prac B+R aportem oraz uzyskanie znaczącego wpływu lub współkontroli
7.1.3. Wniesienie wyników prac B+R aportem oraz pozostawienie kontroli po stronie jednostki wnoszącej
7.1.4. Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
7.2. Wniesienie aportu z perspektywy jednostki otrzymującej aport
7.2.1. Otrzymanie aportem składników aktywów
7.2.2. Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
7.2.2.1. Metoda nabycia
7.2.2.2. Metoda łączenia udziałów
8. Konsorcja

Załącznik 1. Zakładowy Plan Kont
Bibliografia
Skorowidz pojęć

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy