Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Początek nowego roku to też początek dużych zmian w funkcjonowaniu unijnych instytucji związanych z ochroną własności intelektualnej. W dniu 24 grudnia 2015 r. zostało bowiem opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Akt ten przewiduje, że z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Znika Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i wspólnotowy znak towarowy

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo wystawowe (ostatni rodzaj pierwszeństwa przewidzianego przez obowiązujące w Polsce przepisy) – w chwili obecnej jest ono uregulowane w art. 15 ustawy PWP, zaś od 15 kwietnia 2016 r., w związku z uchyleniem art. 15 PWP, będzie ono uregulowane w art. 151 ustawy PWP.

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Student i doktorant pod rygorem regulaminu Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Kiedy student i doktorant mają obowiązek stosowania wewnętrznych regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej czy zasad komercjalizacji w szkołach wyższych?

Student i doktorant pod rygorem regulaminu

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

W wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 180/13 wskazano na kilka kryteriów, jakie muszą wystąpić, żeby kilka osób uczestniczących w stworzeniu utworu posiadało status współtwórców.

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny