Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

W wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 180/13 wskazano na kilka kryteriów, jakie muszą wystąpić, żeby kilka osób uczestniczących w stworzeniu utworu posiadało status współtwórców.

Sama współpraca nie oznacza współtwórczości

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Poza ochroną patentową przewidzianą przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, równolegle również przepisy Prawa farmaceutycznego (dalej: PF) przewidują rozwiązania zapewniające czasowy monopol innowacyjnym lekom. Są nimi wyłączność danych oraz wyłączność rynkowa.

W komercjalizacji leku ochronę zapewnia prawo farmaceutyczne

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT? Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Ostatnie zmiany prawne , znane pod roboczą nazwą jako uwłaszczenie naukowców, przyniosły pracownikom naukowym możliwość nabywania na preferencyjnych warunkach praw do wyników prac B + R opracowanych w ramach stosunku pracy, która aktualizuje się w razie braku skomercjalizowania rozwiązania przez macierzystą jednostkę naukową. Opadatkowanie powstałych wyników prac badawczych nastręcza jednak sporo problemów w szczególności w odniesieniu do podatku VAT.

Opodatkowanie prac badawczych, czyli kiedy naukowiec stanie się podatnikiem VAT?

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Z perspektywy zarówno pomysłodawcy, jak i inwestora start-up jest przedsięwzięciem obarczonym dużym ryzykiem. Charakteryzuje się wieloma niewiadomymi, w tym – co najistotniejsze – niepewnym rezultatem. Dobór formy prawnej start-upu może pomóc w osiągnięciu sukcesu, np. poprzez umożliwienie uzyskania finansowania na dalszym etapie. 

Wybór formy prawnej start-upu wyznacza rodzaj odpowiedzialności

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA, od ang. Polish Space Agency). Jest to jedna z serii inicjatyw, które mają doprowadzić do zbudowania dobrej pozycji Polski w sektorze technologii kosmicznych i satelitarnych. Po akceptacji poprawek Senatu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Zgodnie z szacunkami ekspertów, POLSA mogłaby rozpocząć działalność już na początku przyszłego roku.

Większy nacisk na rozwój polskiego sektora kosmicznego i satelitarnego

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Od kilku miesięcy trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie szeregu zmian do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw składających się na funkcjonowanie systemu nauki w Polsce, w szczególności ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Wyboista droga do uwłaszczenia naukowców

Prace nad jednolitym patentem trwają Prace nad jednolitym patentem trwają

Prace nad jednolitym patentem trwają

Do uruchomienia systemu jednolitej ochrony patentowej konieczna jest ratyfikacja umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez trzynaście państw, jednakże musza się pośród nich znajdować Francja, Wielka Brytania i Niemcy. 

Prace nad jednolitym patentem trwają

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie