Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Coraz rzadziej wynalazek ma jednego twórcę. Nad skomplikowanymi i zaawansowanymi rozwiązaniami głowią się zespoły badawcze lub grupy projektowe. Jak określić prawa do wynalazku, który ma wielu ojców?

Zniesienie współautorstwa wynalazku bywa trudne

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Czy uczelnie publiczne lub inne jednostki naukowe mogą korzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego na cele związane z prowadzeniem badań naukowych? Jak pokazuje przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostki naukowe mogą korzystać z tej formy współpracy nauki i biznesu. Zakres celów...

Badania naukowe mogą być również realizowane w formule PPP

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Uczelnia ma możliwość powierzenia spółce celowej obowiązku zarządzania prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji. Powierzenie tych zadań powinno zostać dokonane w formie umowy, zawartej pomiędzy rektorem a spółką celową.

Spółka celowa w toku działalności nie stosuje przepisów PZP

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Uczelnia jest całkowicie pozbawiona możliwości skorzystania z pracy dyplomowej napisanej przez swojego studenta. Zgodnie bowiem z art. 15a ustawy o prawie autorskim, uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.

Swobodne korzystanie z prac studentów nie zawsze możliwe

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Podobnie jak w przypadku publikacji naukowych, tak dla dokumentów patentowych (zgłoszenia i patenty) również istnieje system zliczania cytowań. Bazy danych patentowych udostępniają statystyki dotyczące dokumentów cytowanych i cytujących interesujący nas patent czy zgłoszenie.

Cytowanie wynalazku odzwierciedla rangę jego zgłoszenia lub patentu

Wynagrodzenie dla jednostki gwarantem udzielenia dozwolonej pomocy publicznej Wynagrodzenie dla jednostki gwarantem udzielenia dozwolonej pomocy publicznej

Wynagrodzenie dla jednostki gwarantem udzielenia dozwolonej pomocy publicznej

W związku ze wspieraniem transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu, coraz częściej jednostki te wchodzą w różnorodne stosunki prawne z przedsiębiorcami i innymi „niepaństwowymi” podmiotami. Niektóre z tych relacji, w szczególności realizowanie przez jednostkę badań naukowych na zlecenie partnera..

Wynagrodzenie dla jednostki gwarantem udzielenia dozwolonej pomocy publicznej

Badanie stanu techniki pozwoli potwierdzić nowość wynalazku Badanie stanu techniki pozwoli potwierdzić nowość wynalazku

Badanie stanu techniki pozwoli potwierdzić nowość wynalazku

Planując zgłoszenie wynalazku należy pamiętać, że Urząd Patentowy RP udziela patentów na rozwiązanie posiadające zdolność patentową. Zdolność taką mają wynalazki, spełniające ustawowe warunki do uzyskania patentu, czyli są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania...

Badanie stanu techniki pozwoli potwierdzić nowość wynalazku

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Zazwyczaj po kilku miesiącach od dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP (UPRP) otrzymujemy od swojego pełnomocnika, rzecznika patentowego, komunikat, że ekspert UPRP przeprowadził badanie patentowe w celu oceny przesłanek zdolności patentowej naszego wynalazku.

Warto przeprowadzić badanie patentowe swojego rozwiązania

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie