Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować? Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować?

Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować?

Skuteczna ochrona innowacyjnych osiągnięć dynamizuje rozwój jednostki i gwarantuje rentowność prowadzonej przez nią działalności. Jej zapewnienie wymaga doboru odpowiednich narzędzi prawnych, uwzględniających specyfikę branży, rodzaj wiedzy, którą chcemy chronić oraz charakterystykę poszczególnych..

Jaki system ochrony patentowej wybrać? Kiedy warto patentować?

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Wartości niematerialne i prawne są istotnym składnikiem aktywów danej jednostki. Niejednokrotnie decydują one o rentowności prowadzonej przez nią działalności, a tym samym możliwości rozwoju i podejmowania praw badawczo-rozwojowych w nowych kierunkach. Jednocześnie jednak z uwagi na niematerialny...

Przy wycenie wskazane stosowanie różnych metod szacowania IP

Optymalna ochrona patentowa wynalazku możliwa przy ograniczonym budżecie Optymalna ochrona patentowa wynalazku możliwa przy ograniczonym budżecie

Optymalna ochrona patentowa wynalazku możliwa przy ograniczonym budżecie

Pokutujący mit dotyczący kosztów z jakimi wiąże się uzyskanie patentu może odstraszać część przedsiębiorców czy pracowników naukowych od podejmowania działań zmierzających do ochrony swoich rozwiązań. Zdać sobie należy w pierwszej kolejności sprawę z faktu, czym jest patent, czyli przyznawane...

Optymalna ochrona patentowa wynalazku możliwa przy ograniczonym budżecie

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej i jedną z najczęściej wykorzystywanych form komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych. Najpoważniejszą zmianą, jaką przewidują projektowane regulacje, jest zniesienie...

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Instytuty zapłącą mniej za znaki towarowe i wzory przemysłowe Instytuty zapłącą mniej za znaki towarowe i wzory przemysłowe

Instytuty zapłącą mniej za znaki towarowe i wzory przemysłowe

Założeniem projektowanych zmian w prawie własności przemysłowej jest dostosowanie polskiej ustawy do obowiązujących Polskę przepisów międzynarodowych oraz aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów administracyjnych a także usprawnienie procedur przed Urzędem Patentowym.

Instytuty zapłącą mniej za znaki towarowe i wzory przemysłowe

Licencja otwarta sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania patentu Licencja otwarta sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania patentu

Licencja otwarta sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania patentu

Umowa licencyjna to jedna z form eksploatacji patentu. Dla jej zawarcia oprócz istnienia patentu i jego właściciela, którego wolą jest zezwolenie innej osobie na wykorzystywanie chronionego wynalazku, koniecznym jest istnienie podmiotu zainteresowanego zawodowym lub zarobkowym jego stosowaniem.

Licencja otwarta sposobem na zmniejszenie kosztów utrzymania patentu

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Podmioty zgłaszające swoje wynalazki do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie ochrony, twórcy, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy, nie przykładają wystarczającej wagi do nadawania swoim innowacyjnym rozwiązaniom nazwy a także do kwestii opatrzenia ich znakiem towarowym lub logo.

Znak towarowy ułatwieniem w komercjalizacji patentów

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Do chwili obecnej uzyskanie patentu na wynalazek na terytorium Chin było bardzo trudne, czasochłonne oraz napotykało na liczne przeszkody ze strony chińskich organów patentowych, które wynikały ze specyfiki tamtejszego systemu prawnego. Od dnia 1 lipca 2013 r. uzyskanie ochrony patentowej dla pol...

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Patent to prawo wyłączne, które daje uprawnionemu wyłączność zarobkowego lub zawodowego wykorzystywania wynalazku nim chronionego. Jest to instrument, który właściwie wykorzystywany może ułatwić osiąganie celów biznesowych i przynosić dochód. Właściciel patentu wyposażony jest w prawo decydowania...

Licencja narzędziem komercjalizacji wynalazku

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie