Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

W Polsce wciąż nie ma zbyt dużego popytu na badania patentowe. Tymczasem Europejski Urząd Patentowy (EPO) poświęca sporo energii na promowanie badań i dokształcanie specjalistów w tej dziedzinie. W marcu br. EPO po raz 25 zorganizowało w Hadze seminarium poświęcone badaniom...

EPO wspiera tworzenie profesji badacza patentowego

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Istniejące w przepisach prawnych ograniczenia patentu nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający – tak stwierdził jednoznacznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt I ACa 320/12). Wyrok ten ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia producentów...

Nie zawsze można dowolnie korzystać z cudzego patentu

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

13 czerwca 2013 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla amerykańskiego prawa patentowego, jak również dla przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności pochodzące od człowieka sekwencje DNA. Tego dnia Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Supreme Court of the United States) wydał wyrok...

Spór wokół patentowania genów w USA rozstrzygnięty

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Tuż po podpisaniu w lutym br., w Brukseli, Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez przedstawicieli państw członkowskich UE optymistycznie zakładano, że pierwsze jednolite patenty zostaną przyznane już w 2014 r. Wydaje się jednak, że w obliczu nowych okoliczności ta data zostanie przesunięta.

Hiszpania zaskarża jednolity patent do ETS

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Komercjalizacja badań naukowych jest powszechnie rozumiana jako proces zmierzający do udostępnienia wyników konkretnych prac badawczych lub rozwojowych określonym podmiotom, w szczególności przedsiębiorcom. W uwarunkowaniach prawnych i kulturowych nie tylko naszego kraju, ale praktycznie całej...

Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają proces komercjalizacji B+R

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić? Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Opublikowany na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie licznych zmian w funkcjonowaniu uczelni publicznych. Oprócz szczegółowo omówionej wcześniej...

Uwolnienie przychodów uczelni publicznych – czy może coś zmienić?

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem, w Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne byłe zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju, na przeciw temu problemowi wychodzi program...

Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji? Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Bardzo ważną częścią ogłoszonego w dniu 2 maja 2013 r. aktualnego projektu dokumentu pn. „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” są założenia dotyczące planowanego podziału praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych

Uwłaszczenie naukowców szansą na impuls dla komercjalizacji?

Jak daleko sięga ochrona patentowa? Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

W dniu13 maja 2013 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok w długo oczekiwanej sprawie Bowman vs. Monsanto. Po dwóch stronach barykady stanęli Monsanto – koncern biotechnologiczny specjalizujący się w rolnictwie, którego przychody w 2012 roku przekroczyły 13 mld USD, oraz Vernon Hugh Bowman

Jak daleko sięga ochrona patentowa?

Spin-off czy spin out? Spin-off czy spin out?

Spin-off czy spin out?

W przypadku modelu spółki spin-off podstawowym sposobem, w jaki jednostka naukowa może zapewnić sobie możliwość czerpania korzyści z wypracowanych przez nią wyników badań, jest zawarcie odpowiednich umów licencyjnych.

Spin-off czy spin out?

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie