Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobre praktyki

Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Warunki realizacji możliwości (opcji) np. objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółce akcyjnej mogą być różne i oparte o różne instrumenty formalne. Mogą to być zarówno instrumenty pochodne tj. warranty subskrypcyjne, które są jednocześnie papierami wartościowymi charakterystycznymi dla spółek akcyjnych lub warunkowe zobowiązania umowne.

Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Dynamiczne zmiany oraz poziom zaawansowania powodują, że lista czynników determinujących wybór danej strategii komercjalizacji wytworzonych dóbr intelektualnych bardzo często się wydłuża. W praktyce mamy więc do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi procesami wdrożeniowymi.

Zmiana strategii komercjalizacji wyników badań w praktyce

Projektowanie nowych wyrobów medycznych Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Każdy proces rejestracji nowego wyrobu medycznego wymaga indywidualnego podejścia i przygotowania wszystkich dokumentów tak, aby stanowiła potwierdzenie jego funkcji, zarówno w zakresie wykonania wszystkich prac rozwojowych i badań klinicznych, jak i odpowiedniego uzasadnienia opartego na wiarygodnej literaturze naukowej.

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Analiza trendów w planowaniu badań i komercjalizacji ich wyników Analiza trendów w planowaniu badań i komercjalizacji ich wyników

Analiza trendów w planowaniu badań i komercjalizacji ich wyników

Amerykanie często mówią „trend is your friend” – zawsze warto posiadać wiedzę o aktualnych trendach w gospodarce i je wykorzystywać. Co ciekawe dotyczy to coraz częściej planowania prac badawczych i rozwojowych zarówno w jednostkach badawczych jak i w działach zajmujących się tymi pracami w przedsiębiorstwach.

Analiza trendów w planowaniu badań i komercjalizacji ich wyników

Zakres monopolu patentowego Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how).

Zakres monopolu patentowego

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Zbigniew Krzewiński
Zbigniew Krzewiński
Doktor nauk ekonomicznych
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ważne wydarzenia i terminy

 

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Aktualności

Komercjalizacja nanotechnologii z punktu widzenia bezpieczeństwa

Wątpliwości związane z właściwościami fizykochemicznymi i bezpieczeństwem obecne były od początku prowadzenia prac nad...

więcej
Komercjalizacja a umowy opcyjne towarzyszące tworzeniu spółek kapitałowych

Warunki realizacji możliwości (opcji) np. objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółce akcyjnej...

więcej
Wady i zalety poszczególnych procedur międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku

Zasadniczo z perspektywy Polski wyróżnia się 3 możliwe tryby (strategie) międzynarodowej ochrony patentowej.

więcej